“Transparantie is een goede zaak, maar het is slechts een voorwaarde om ons einddoel te bereiken,” zegt de vice-voorzitter van de sociaal-democraten in het Europees parlement Kathleen van Brempt. “Het moet de bedoeling zijn om datgene wat moreel verwerpelijk, maar tot op heden legaal is, illegaal te maken. Dat gebeurt voorlopig niet in de voorstellen van de Commissie. Tax rulings blijven helaas een legaal instrument.”

Van Brempt wijst er ook op dat de transparantie die de Commissie voorstelt enkel betrekking heeft op de belastingsdiensten, maar niet op het parlement of het brede publiek. “Het parlement kan dus niet weten welke afspraken er gemaakt worden tussen de fiscus en multinationals, wat betekent dat er geen democratische controle mogelijk is.” De Commissie geeft wel aan dat ze wil onderzoeken of een bredere transparantie mogelijk is.

Verder wil Van Brempt dat er een helder sanctioneringssysteem wordt uitgewerkt. “In het voorstel kan de Commissie een ingebrekestellingsprocedure in gang zetten tegen een lidstaat, maar wat de gevolgen daarvan zijn, is niet duidelijk. Een duidelijk en streng sanctioneringsmechanisme moet er dus zeker komen.”

“Het is duidelijk dat de voorstellen van de Commissie slechts een prille eerste stap kunnen zijn,” zegt Van Brempt. “Er moet nog veel gebeuren, ondermeer een land-per-land rapportering waarbij multinationals moeten rapporteren per land waarin ze zaken doen en belastingen betalen. Ook moet er gewerkt worden aan een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting in Europa.”