Bij het begin van de commissie over de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening onderstreepte schepen Vlegels heel duidelijk dat er geen documenten over het dossier werden vrijgegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit omwille van de ontwikkelingsfase van het dossier. Het dossier zal sowieso later terug op een commissie komen wanneer het in een gefiscaliseerde fase zit. Pas dan krijgen alle gemeenteraadsleden inzagerecht in het dossier. Dit was duidelijk niet voor de CD&V-fractieleden bestemd want zij beschikten tijdens die commissie wel over het volledige dossier. Dit werd hen duidelijk doorgespeeld via hun schepenen vanuit het college. 

"Gemeenteraadsleden worden met twee maten en gewichten behandeld. Sommige leden van de gemeenteraad krijgen wel toegang tot gemeentelijke informatie en leden van de oppositie niet", zei raadslid Stijn De Munck. Voor hem is het helemaal onaanvaardbaar dat ook enkele inwoners over diezelfde informatie beschikten. Zij waren beter geïnformeerd dan de meeste aanwezige gemeenteraadsleden.  

"Dit kan echt niet", zei De Munck. "De deontologische code stelt duidelijk dat men als mandataris zorgvuldig en correct omgaat met informatie waarover men beschikt vanuit het ambt. Men verstrekt geen geheime of vertrouwelijke informatie aan externen. Ook leden van het college dienen deze discipline te hebben. 

De burgemeester zat met de situatie verveeld en antwoordde er werk van te maken dat dit binnenin het college zal besproken worden.