sp.a zal elk redelijk voorstel over de staatshervorming steunen. Maar ze zal niet de depanneur zijn van de oranje-blauwe regering door deelname aan het Comité van Wijzen. Dat stelt Caroline Gennez.

sp.a is een constructieve oppositiepartij. sp.a zal dan ook elk redelijk voorstel inzake staatshervorming steunen. We hebben steeds gezegd dat er een aantal hervormingen wenselijk en noodzakelijk zijn. Op het sp.a-partijbureau is beslist om niet in te gaan op de vraag van de Kamer- en Senaatsvoorzitter om deel te nemen aan het Comité der Wijzen. Dat comité moet voorstellen uitwerken voor de staatshervorming.

Caroline Gennez: "De vraag die men ons eigenlijk stelt is om depanneur te zijn van een oranje-blauwe regering. Het voorstel van de oprichting van een Comité der Wijzen is geen weg naar een oplossing voor de staatshervorming maar een vluchtweg naar nergens. Na meer dan 150 dagen oranje-blauw schaduwboksen is het tijd voor meer dan bezigheidstherapie."

sp.a stelt dat het aan de toekomstige meerderheidspartijen is om concrete voorstellen te doen. Als deze goed zijn voor de mensen, wil sp.a erover praten en ze desgevallend mee stemmen.