Op 17 maart 2010 protesteerde Dirk Van der Maelen tegen de ‘surrealistische uitnodiging' van minister van defensie Pieter De Crem om Congolese troepen mee te laten defileren op de Belgische feestelijkheden op 21 juli. De sp.a-er betreurt dat zo'n flater de aandacht afwendt van een parlementair debat over essentiële hervormingen in Congo en hoe België hiertoe kan bijdragen. In de kamercommissie defensie suggereerde de volksvertegenwoordiger verschillende actiepunten voor.

 

Volgens Van der Maelen focust De Crem zich beter op de disciplinering van het Congolese leger. De hervorming van Congolese veiligheidsdiensten is hiervoor broodnodig. De EUSEC missie, die de belangrijke Europese inspanningen hierrond groepeert, kan nog belangrijke bijdragen van België gebruiken. Van der Maelen riep de minister op het nodige materiaal en personeel te leveren om de werking van EUSEC te optimaliseren.

Als De Crem dan toch Congolese aanwezigheid wil op 21 juli, stelt de sp.a-er voor vertegenwoordigers van Congolese mensenrechtenorganisaties uit te nodigen. "Ze klagen al jaren het wangedrag van de Congolese veiligheidsdiensten aan. Ook bouwen ze al lange tijd aan de politieke wil voor de hervorming van het Congolese leger. De symbolische steun van een uitnodiging kan beter naar hen dan Congolese militairen gaan.", aldus Van der Maelen.

Tot slot riep de volksvertegenwoordiger de regering op om het parlementair debat rond het Congobeleid zo snel mogelijk terug op zijn sporen te krijgen. "Al 2 jaar wacht de Kamer op een globale en samenhangende nota over het Belgisch Congobeleid.", zegt de sp.a-er. "Aparte nota's van defensie, buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking zijn tijdsrovend en een bron van incoherent beleid. Met samenhangende nota's zouden die kemels van De Crem, in principe, niet voorkomen. Zo krijgen  Belgen en Congolezen het parlementair debat dat ze verdienen."