[image] Op het ledendebat op Visie ‘09 hebben de leden in een open sfeer hun zeg kunnen doen. Met elke bijdrage zal rekening gehouden worden. Met deze open, correcte en eerlijke analyse van onze leden gaan we aan de slag. Met het meeste van wat er gezegd is, ben ik het trouwens eens. Al onze leden kunnen op mij tellen om van onze partij weer een partij te maken met een verhaal. Een verhaal voor gewone mensen. Een verhaal dat zekerheid biedt aan wie het nodig heeft. Een verhaal van een partij die wil dat het morgen met zoveel mogelijk mensen beter gaat dan vandaag.

In de uren voordien hadden tientallen leden het woord genomen om hun mening te geven over de problemen bij sp.a. Een constante viel daarbij op: dat ze allemaal bezorgd waren, maar net zo betrokken. Dat ze stuk voor stuk bereid waren om het vertrouwen te herstellen en om zich eensgezind achter de toekomst te scharen. En dat er nood is aan meer intern debat.

Dat debat komt er, de komende weken. Ik roep alle afdelingen op om hun vragen te bespreken en over te maken aan hun partijbestuur. De Raad van Voorzitters en Secretarissen, zal zich op 5 december uitspreken over een antwoord op deze vragen.

Ik verontschuldig me voor de stijl en inhoud van de uitgelekte mail. Zoiets zal in de toekomst niet meer voorvallen. In de toekomst gaan we minder met onszelf bezig zijn en meer met de mensen. Het is aan ons allemaal om weer in ons verhaal te geloven en het daarbuiten te gaan verkondigen aan de mensen. Want voor hen doen we het.