Tot nu toe konden consumenten niet samen naar de rechter trekken. Daar komt verandering in. "Door een nieuwe wet worden er groepsvorderingen mogelijk", licht Johan Vande Lanotte toe, die het wetsontwerp indiende. "Dat betekent dat één groepsvertegenwoordiger namens een hele groep consumenten een rechtszaak kan aanspannen, die dan allemaal hun gram kunnen halen. Zo zijn consumenten nog beter beschermd."

"Dit is het sluitstuk van de consumentenbescherming", zegt minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte. "Consumenten die door grote ondernemingen op een onwettige manier benadeeld worden, staan nu zo goed als machteloos. Je stapt als individu niet zo snel naar een rechtbank voor een te dure factuur. Met deze wet kunnen bijvoorbeeld consumentenorganisaties of patiëntenverenigingen een zogenaamde 'class action' instellen: één rechtszaak in naam van alle gedupeerden. Die hoeven niet elk apart een dossier in te dienen of een advocaat onder de arm te nemen. De uitspraak geldt dan voor ieder van hen."

Lees hier meer over groepsvorderingen. Lees meer over onze voorstellen rond consumentenzaken op www.socialewelvaart.be