De tweede pijler, beter bekend als het aanvullend pensioen, kent een enorm succes. In 20 jaar tijd steeg het aantal werknemers dat ervan gebruik maakt van 30 procent naar maar liefst 75 procent. Het gegarandeerd rendement - minder loonsverhoging voor de garantie op meer pensioen – is een belangrijk element in die evolutie. Het gaat hierbij dus om een vorm van uitgesteld loon. “Dat is de deal”, zegt Hans Bonte. “Onderweg de voorwaarden aanpassen is gewoon contractbreuk. Werknemers zo laten vallen is wraakroepend.”

De minister van Pensioenen dreigt nu op de knieën te gaan voor het lobbywerk van Assuralia. “Dat is choquerend. Werknemers zullen tienduizenden euro’s van hun aanvullend pensioen verliezen. Zonder dat gewaarborgd rendement wordt het een veredeld beleggingsproduct en dat is niet wat de mensen die daar instapten, vroegen. We hebben dringend nood aan meer transparantie bij de pensioenverzekeraars. De mensen geven hun vertrouwen, dat moet dan ook worden gewaarborgd”, zegt Bonte.

“Ons nu gaan spiegelen aan een beleid dat in Zwitserland al 30 jaar wordt gevoerd is onwaarschijnlijk: In Zwitserland bestaat immers al 30 jaar de verplichte aansluiting bij een tweede pijler pensioen, terwijl we in België nog lang niet zo ver staan. Wanneer de Minister zich baseert op het Zwitserse systeem is het duidelijk dat hij appelen met citroenen vergelijkt om toch maar in te kunnen gaan op de wensen van Assuralia. Het zou mij niet verbazen dat met dit voorstel het sociaal overleg verder wordt verziekt.”

“Assuralia trekt elk jaar opnieuw de wet rond de aanvullende pensioenen in twijfel. En opvallend genoeg doet ze dat ook wanneer het economisch goed gaat. Telkens weer willen ze garanties verlagen. Doorheen de jaren hebben wij de boot altijd afgehouden. Er moet een reëel rendement zijn op lange termijn, dat boven de lange termijninflatie ligt van 2 procent. In die optiek is het huidige gewaarborgde rendement van 3.25 procent vandaag zeker niet te hoog. Integendeel”, besluit Bonte.