“Om een tweede Dieselgate te voorkomen, kan straks ook Europa wagens testen” zegt Kathleen Van Brempt. 

Het Dieselgate-schandaal heeft pijnlijk aan het licht gebracht dat autoconstructeurs de keuring van de lidstaten konden om de tuin leiden. Door sjoemelsoftware te installeren werden niet enkel de consumenten bedrogen, maar ook de volksgezondheid ernstig in gevaar gebracht. “Daaom moet Europa zelf controles kunnen uitvoeren om na te gaan of de lidstaten hun werk naar behoren doen en boetes kunnen opleggen als de wet overtreden wordt,” zegt Kathleen Van Brempt, voorzitter van de onderzoekscommissie Dieselgate. “Daar waren zowel de Europese Commissie als het Europees parlement het over eens. Maar bij de lidstaten dreigde er onder leiding van Duitsland een blokkeringsminderheid te ontstaan om die Europese controles én de administratieve boetes van tafel te vegen. Vooral autoproducerende lidstaten wilden niets weten van een extra controle op Europees niveau. Het goede nieuws is dat die démarche ontzenuwd is. Dat betekent dat het werk van de onderzoekscommissie vruchten heeft afgeworpen en dat een meerderheid van de lidstaten de volksgezondheid én de belangen van de consument voorrang hebben gegeven.”

Al had het nog beter gekund. “Zoals verwacht hebben de lidstaten de voorstellen van het parlement toch nog afgezwakt. Zo stelde het parlement voor om 20 procent van de op de markt gebrachte modellen te laten testen. Dat aantal werd door de Raad afgezwakt en niet alle wagens zullen getest worden op dezelfde technische vereisten. Zo zal het aantal wagens dat getest wordt op milieuvereisten héél wat lager liggen dan wat het parlement had voorgesteld.” Volgens Van Brempt had ons land ook offensiever de belangen van de consument kunnen verdedigen. “België maakt zich zorgen over de extra werkdruk op de toezichtautoriteiten en vraagt daarom meer flexibiliteit bij de controles. Het effectief, fysiek controleren van wagens zou immers te veel werk in beslag nemen. Ik hoop dat ons land tijdens de triloog tussen de Raad, het Europees parlement en de Commissie echter de volksgezondheid en de belangen van de consument zal verdedigen.”

Nu het standpunt van de lidstaten bekend is moeten de Raad, het Europees parlement en de Commissie tot een compromisoplossing komen in de zogenaamde triloog. “Het komt er nu op aan de afgezwakte passages van het Raadsvoorstel kritisch te bediscussiëren, zodat een tweede Dieselgate-schandaal in de toekomst onmogelijk wordt”, besluit Van Brempt.