Na de succesvolle groepsaankopen groene energie, gaan John Crombez en Michèle Hostekint nog een stapje verder. Ze hebben daarom samen met het ABVV en de Bond Moyson de coöperatieve 'Samen Sterker' opgericht die nog meer groepsaankopen zal verrichten. In hun nieuwste project, een groepsaankoop van dakisolatie, zijn nu al meer dan 700 mensen geïnteresseerd.

"Nu we al een paar jaar samenaankopen groene energie organiseren, kennen we de knelpunten waarmee onze klanten worstelen", zegt Michèle Hostekint, voorzitter van Samen Sterker. "De problemen zijn altijd ongeveer dezelfde. Daarom hebben we samen met het ABVV en de Bond Moyson de CVBA 'Samen Sterker' opgericht, die die problemen kan aanpakken".

"De kernopdrachten van onze coöperatieve zijn daarom prijzen verlagen, drempels wegwerken en waar nodig juridische ondersteuning bieden", gaat Michèle Hostekint verder. "Eerst en vooral zijn lagere prijzen nodig omdat mensen anders in de armoede dreigen te verzeilen. De energiefactuur slorpt zo al een heel groot stuk uit het budget op. Voor wie elke maand moeite heeft om de touwtjes aan elkaar te knopen kan een prijsvoordeel van tientallen euro’s meer dan een slok op een borrel betekenen. Daarnaast willen we correcte informatie aanbieden. Zo is overstappen van energieleverancier heus niet zo moeilijk, als je maar weet hoe het moet. En als het dan toch misloopt, want energieleveranciers zijn niet altijd ter goeder trouw, dan bieden we juridische hulp aan".

Die drie opdrachten vind je volledig terug in het nieuwe project waar 'Samen Sterker' de schouders onder zet: 'Een muts voor je dak', een groepsaankoop van dakisolatie. "Via lokale infoavonden promoot de coöperatieve de plaatsing van kwalitatieve dakisolatie. Geïnteresseerden krijgen binnen de twee weken bezoek van een gespecialiseerd team energiesnoeiers. Zij maken een aangepaste offerte. Wie ze ondertekent, kan dankzij 'Samen Sterker' rekenen op een kwalitatieve plaatsing van dakisolatie door projecten uit de sociale economie. We zorgen ook voor ondersteuning bij administratie en subsidieaanvragen. Daardoor zorgt de coöperatieve niet alleen voor lagere prijzen, maar ook voor een drempelverlagende aanpak in energiedossiers".

De volgende maanden wil 'Samen Sterker' zijn werkterrein nog uitbreiden en ook andere groepsaankopen organiseren. "Momenteel onderzoeken we nieuwe mogelijke pistes voor nieuwe groepsaankopen. Elk product waarvan de prijs vandaag systematisch hoog ligt of zelfs nog stijgt, komt in aanmerking voor een groepsaankoop. Samen Sterker wil het verhaal open trekken, zonder het energiedossier uit het oog te verliezen”, besluit Michèle Hostekint.