Mondelinge vraag Fatma Pehlivan aan minister Reynders omtrent corruptie in Bulgarije. 

Geachte minister,

Elk jaar rijden honderdduizenden Europeanen  door Bulgarije richting Turkije, het is goedkoper dan vliegen en deel van de vakantie ervaring. Één van die gedeelde vakantie ervaringen, is helaas de corruptie in Bulgarije.  Overtreden van onbestaande boetes, dreigementen, enkel tegen betaling reisdocumenten terug geven, tot spijkers op de weg toe om de garagist verderop te laten mee profiteren. De Bulgaarse douane en politie kennen geen schaamte in het bedenken van nieuwe trucjes om de mensen geld af te nemen.  

Nochtans krijgt Bulgarije al jaren middelen om de corruptie in het land te bestrijden en zou het land hierop gecontroleerd worden. Aan de grens zelf is daar tot nu toe weinig van te merken. Het is zelfs goed mogelijk dat door besparingen de EU controle op de strijd tegen corruptie zou worden teruggeschroefd. Meneer de minister, dat is toch een totaal verkeerd signaal aan Bulgarije en alle mensen, ook Belgen, die gedupeerde zijn geweest bij deze praktijken? 

Ik heb de volgende vragen. 

Zal België bij de volgende Europese begrotingcommissie pleiten voor de controle op corruptie in Bulgarije via het CVM project te vrijwaren van besparingen? 

Welke kansen zie u voor België om Bulgarije aan te manen de corruptie strenger aan te pakken en een vorm van compensatie of op zijn minst excuses aan de gedupeerden te bekomen; nu Bulgarije het voorzitterschap van de EU zal opnemen? 

Ik dank u voor uw antwoord. Fatma Pehlivan

repliek minister

De toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie in 2007 ging gepaard met de installatie van een samenwerking en controle mechanisme (CMV) om het land te helpen bij de uitbouw van een onafhankelijk rechtssysteem en tegen de corruptie en de criminaliteit. Naar aanleiding van het tienjarige bestaan van het mechanisme heeft de EU commissie recent een balans opgemaakt. De gerealiseerde vooruitgang werd geloofd, maar de commissie heeft toch een twintigtal aanbevelingen opgemaakt.

De feiten die u aanhaalt zijn te bekijken onder hoofdstukken justitie en rechtstaat. Voor de periode 2014 en 2020 is er voor Bulgarije een bedrag van 30,2 miljoen voorzien voor transparantie en strijd tegen corruptie. Een vermindering van die fondsen is niet voorzien en België zal aandringen op de vervulling van alle criteria.

Het reisadvies maakt melding van twee telefoonnummers van de Bulgaarse autoriteiten; dit bewijst dus dat de lokale autoriteiten op de hoogte zijn. Anderzijds heeft onze ambassade geen oproep gekregen tot interventie betreffende corruptie gevallen ten nadele van landgenoten en heeft dus ook geen actie ondernomen bij de Bulgaarse autoriteiten om die recht te trekken.