Een coup de théâtre in de bijzondere Dexia-commissie in de Kamer. In tegenstelling tot eerdere berichten krijgen de leden van de commissie toch geen toegang tot de documenten van de Nationale Bank van België (NBB) en de FSMA over Dexia. sp.a-Kamerlid Van der Maelen reageert verbolgen: "de commissie moet met de handrem op werken en de parlementsleden krijgen de handen op de rug gebonden. Er is maar één mogelijkheid nu en dat is een echte onderzoekscommissie." 

Aanvankelijk heette het dat enkel de experten van de commissie toegang zouden krijgen tot de geheime documenten. Maar eind vorige maand meldde Marghem aan de commissie en aan de pers dat het toch mogelijk zou zijn voor de parlementsleden om, zij het onder strikte voorwaarden, binnen te mogen in de data rooms van beide financieeltoezichthouders.

Woensdag ging die deur echter weer dicht tijdens een besloten vergadering van de commissie die pas dinsdag was bijeengeroepen. Volgens diverse commissieleden las Marghem daar brieven voor van de NBB en de FSMA die de toegang opnieuw beperken tot de experten. De instanties beroepen zich daarvoor, zoals tevoren, op hun beroepsgeheim en verwijzen naar eerdere lekken uit de commissie om hun houding te verrechtvaardigen.

Die koerswending leidde tot een debat in de commissie en uiteindelijk tot een stemming, waarbij de vraag werd voorgelegd of de parlementsleden het eens zijn met het feit dat enkel de experten naar de data rooms mogen trekken. De vijf partijen van de vorige regering - CD&V, Open VLD, PS, cdH en MR - stemden voor. Sp.a-kamerlid Dirk Van der Maelen was tegen, net als de oppositie van Ecolo-Groen en N-VA. Dat is opvallend omdat de sp.a tot de huidige meerderheid behoort.

'Maar dit is geen zaak van de meerderheid tegen de oppositie', reageert Van der Maelen. 'Het is een kwestie van een antwoord te vinden op de vraag hoe het mogelijk is dat Dexia tot tweemaal toe over de kop is gegaan. In een dossier dat een dergelijke toegang heeft kan je je toch niet tevreden stellen met enkel toegang voor de experten. Het parlement moet zijn controletaak kunnen uitoefenen.'

 

www.tijd.be