Zolang we kinderen dwingen zich aan te passen aan de structuren in plaats van de structuren aan te passen aan de ontwikkeling van elk kind, zal zindelijkheid een probleem voor ons kleuteronderwijs blijven”, zo stelt sp.a parlementslid Caroline Gennez. 

We hebben in Vlaanderen een grote participatiegraad in ons kleuteronderwijs en daar mogen we trots op zijn. Alleen stellen we meer en meer vast dat kinderen die nog niet rijp zijn voor de kleuterklas toch de overstap maken uit de crèche. De oorzaak hiervan ligt voor de hand: kinderopvang is duur, het aanbod beperkt en weinig flexibel en vanaf 2,5 biedt de kleuterklas in Vlaanderen een goedkoop alternatief met gegarandeerde plaats.Het is dan ook logisch dat ouders hun kind zo snel mogelijk naar de kleuterklas sturen.

We moeten echter de wenselijkheid van dit systeem in vraag durven stellen. Met dit in het achterhoofd schreven wij vanuit sp.a een conceptnota “Vlotter van crèche naar klas en club”. De noden en de ontwikkeling van elk individueel kind moeten terug centraal komen te staan bij de overgang tussen de crèche en kleuterklas. In plaats van vast te houden aan twee gescheiden werelden, moet er werk worden gemaakt van een geleidelijk overgang op maat van het kind.

Onze voorstellen:

  • Verbreed het crèche-aanbod en maak het goedkoper zodat ouders niet de facto gedwongen worden om hun kind op 2,5 jaar naar de kleuterklas te sturen
  • Breng crèches en scholen inhoudelijk en fysiek dichter bij elkaar: introduceer bv. meer pedagogie in de crèche en meer zorg in de klas en voorzie een crèche op de schoolse site
  • Laat ouders, crèche en school samen bepalen wanneer en op welke manier (voltijds of bv. in een gemengd systeem van 's ochtends klas en 's middags crèche) een kind best de overstap maakt naar de kleuterklas

Lees al onze voorstellen op:
https://www.s-p-a.be/media/uploads/files/Conceptnota_Kind_en_Kleuter_20160105_finaal.pdf