Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) laat het toegangsexamen voor artsen en tandartsen vraag per vraag uitpluizen om te achterhalen waaraan de slechte cijfers van de meisjes te wijten zijn. Op de proef slagen al enkele jaren een derde minder meisjes dan jongens. "Dit is oneerlijk", zegt Vlaams Parlementslid Tine Soens (SP.A) die een hervorming eist. Crevits laat nu onderzoeken waar de struikelblokken voor de meisjes precies zitten. Daarna kijkt ze welke maatregelen nodig zijn.

Het voorbije jaar had de minister het examen al deels laten hervormen, maar de wanverhouding in de slaagcijfers werd niet aangepakt. Volgens Soens is het verschil onverklaarbaar: over het hele hoger onderwijs bekeken, haalt een kwart meer meisjes hun diploma dan jongens. Het ligt ook niet aan de vooropleidingen in het secundair. Leerlingen uit de Grieks-Wetenschappen en Wetenschappen-Wiskunde scoren het beste in de toelatingsproef, maar ook hier met een groot verschil tussen jongens en meisjes.

In heel ons onderwijs doen meisjes het pakken beter dan jongens. In de toelatingsproef voor arts en tandarts blijkt net het omgekeerde, zegt Vlaams Parlementslid Tine Soens (SP.A). Zij vroeg de cijfers van de jongste jaren op, en telkens bleek ongeveer 34 procent van de jongens te slagen en maar 23 procent van de meisjes. Bijna de helft meer dus. "Aan de studierichting waar ze uit komen, ligt het niet", zegt Soens. "Je ziet het onevenwicht richting per richting." Grieks-Wetenschappen, gevolgd door Wetenschappen-Wiskunde blijken het allerbeste te scoren, beter dan de richtingen met Latijn, maar bij beide doen de meisjes duidelijk onder voor de jongens. Nochtans blijkt in heel het hoger onderwijs dat meisjes meer slagen dan jongens.Volgens Soens zit daar een oneerlijkheid, en die wil ze wegwerken door een grondige herwerking van de proef. Mocht die fairder zijn, dan zouden er 79 vrouwelijke geneeskundestudenten extra zijn.

Volgens Soens is de oorzaak van de discriminatie nog niet onderzocht. Minister Crevits heeft de voorbije jaren al aan het examen laten sleutelen, maar het onevenwicht is gebleven. De commissie die over het examen waakt, heeft vorige week aanbevelingen gedaan, bijvoorbeeld om enkel de besten uit het examen tot de studies toe te laten. "Ik pleit ervoor ook het verschil tussen jongens en meisjes goed te bekijken, en het examen neutraal te maken", zegt Soens.

Crevits is daar niet tegen. "Het probleem is dat we niet weten hoe het komt dat meisjes slechter scoren dan jongens", zegt woordvoerder Bert De Brabandere. "Daarom laat de minister nu vraag na vraag onderzoeken bij welke vragen het probleem opduikt. Als die analyse er is, kunnen we nagaan of en hoe we tot een oplossing kunnen komen."

Soens merkt ook op dat kandidaten die zich een duur repetitorenkantoor kunnen veroorloven meer kans op slagen hebben, terwijl allochtonen minder goed scoren. "Aan dat laatste hebben we al wat gedaan door de teksten te verduidelijken", zegt De Brabandere.

Bart Moerman Copyright © 2015 Corelio.

Dit artikel verscheen eerder in Het Nieuwsblad.