Sp.a heeft vier concrete voorstellen om administratieve last te verminderen

Minister van Onderwijs Crevits heeft nog geen begin van actieplan om de te hoge werkdruk in het onderwijs te verminderen, hoewel ze dat al anderhalf jaar met veel bombarie aankondigt. Dat concluderen de Vlaamse parlementsleden Caroline Gennez en Steve Vandenberghe uit het rapport over ‘Operatie Tarra’ dat de minister vandaag in het parlement voorstelde. ‘Het is cruciaal dat leerkrachten en directies zich weer met de essentie van hun job kunnen bezighouden: de kinderen', zeggen Gennez en Vandenberghe. ‘Alleen door de administratieve taken te verminderen kunnen we leraars een meer ontspannen job en onze kinderen een betere school geven. Maar de minister blijft helaas steken in loze beloftes. We staan geen stap verder dan na de vorige studie in 2013.’

De Vlaamse regering maakte bij haar aantreden terecht een absolute prioriteit van het terugdringen van de regeldrift en administratieve rompslomp in ons onderwijs. Meer nog, bij elke nieuwe besparingsronde argumenteerde Crevits dat de scholen uiteindelijk meer zouden kunnen doen met minder geld, omdat ze de administratieve taken zou weghalen bij de scholen. Met haar Operatie Tarra zou ze  de zogenaamde ‘planlast’ in het onderwijs aanpakken.

Vandaag stelde minister Crevits het rapport rond Operatie Tarra voor in het Vlaams Parlement. “Helaas is er voorlopig weinig te merken van concrete actie”, zegt Gennez. “Dit rapport is niet meer dan een stand van zaken van de rondvraag bij de verchillende betrokken partijen. Van een begin van actieplan, met concrete dingen die de minister gaat doen om leraars, directies en scholen te ontslasten is nog geen spoor te bekennen. We staan geen stap verder dan na de vorige studie in 2013. Maar ondertussen is de besparing van 100 miljoen euro wel volop voelbaar in de scholen. Operatie tarra dreigt te verzanden in operatie tarara.” 

In plaats van nog meer tijd te verliezen, stellen Gennez en Vandenberghe vier gerichte maatregelen voor die de leerkrachten zullen toelaten zich met hun kerntaken bezig te houden: lesgeven.

 

  • Versterk de directies in hun management-opdracht

Het beheer van de schoolgebouwen en alle beslommeringen die daarbij komen kijken moeten worden overgenomen door een overkoepelend niveau.  "Als directeurs zich kunnen concentreren op hun pedagogisch project en een goed personeelsbeleid zullen leraars ten volle kunnen focussen op les geven, en zal de stress en werkdruk gevoelig dalen", zegt gewezen schooldirecteur Steve Vandenberghe. "Dat kan het onderwijs en het welbevinden van kinderen en personeel alleen maar verbeteren."

  • Maak een helder vademecum voor niet-onderwijsgebonden taken

Ook andere niet-onderwijsgebonden taken, zoals het voldoen aan veiligheidsvoorschriften of het naleven van de regels inzake aanbestedingen bij de aankoop van materiaal moeten op een overkoepelend niveau worden georganiseerd. Dergelijke regelgeving verandert voortdurend, en directies hebben hun handen vol om bij te blijven. In afwachting van grotere scholengroepen en -gemeenschappen  pleit sp.a voor de ontwikkeling van een helder vademecum rond dergelijke regels met een uniform sjabloon voor rapportering.

  • Ontwikkel netoverschrijdende leerplannen en vereenvoudig de vakoverschrijdende eindtermen

Beginnende leerkrachten geven aan vooral een probleem te hebben met de veelheid en verscheidenheid aan leerplannen. Daarom pleit sp.a voor uniforme, netoverschrijdende leerplannen of pedagogische vertalingen van eindtermen en ontwikkelingsdoelen die overal moeten behaald worden. Zo krijgen leerkrachten, ongeacht de school, het net of de uitgeverij van de leerboeken uniforme instrumenten voor hun lessen. Dat zal een belangrijke verlichting zijn van de planlast, vooral bij beginnende leerkrachten.

  • Herorganiseer opvang en begeleiding in kader van brede school

Leraars moeten in hoofdzaak lesgeven. In gesprekken merk je dat leerkrachten vooral de opdrachten naast het lesgeven als bezwarend ervaren.  Lesvoorbereidingen, uitgebreide rapportering, maar vooral taken buiten de kernopdracht, zoals middagopvang en buitenschoolse begeleiding worden gezien als extra belasting. In het kader van de ‘Brede School’ pleit sp.a er daarom voor die taken op een andere manier te omkaderen en te organiseren, zodat leerkrachten zich in hoofdzaak kunnen focussen op hun pedagogische opdracht.

 

“Als de minister het echt meent, dan voert ze deze maatregelen meteen door”, zegt Gennez. “Met een nieuw rondje inventariseren komen we er niet. We kénnen de problemen, tijd om ze aan te pakken, in het belang van de leraars, de directies en de kinderen.”