Vandaag stelde minister Crevits het rapport rond Operatie Tarra voor in het Vlaams Parlement. “Helaas is er voorlopig weinig te merken van concrete actie”, zegt Caroline Gennez. “Dit rapport is niet meer dan een stand van zaken van de rondvraag bij de verchillende betrokken partijen. Van een begin van actieplan, met concrete dingen die de minister gaat doen om leraars, directies en scholen te ontlasten is nog geen spoor te bekennen.

In plaats van nog meer tijd te verliezen, stellen Caroline Gennez en Steve Vandenberghe vier gerichte maatregelen voor die de leerkrachten zullen toelaten zich met hun kerntaken bezig te houden: lesgeven.

  • Versterk de directies in hun management-opdracht
  • Maak een helder vademecum voor niet-onderwijsgebonden taken
  • Ontwikkel netoverschrijdende leerplannen en vereenvoudig de vakoverschrijdende eindtermen
  • Herorganiseer opvang en begeleiding in kader van brede school

“Als de minister het echt meent, dan voert ze deze maatregelen meteen door”, zeggen Caroline Gennez en Steve Vandenberghe. “Met een nieuw rondje inventariseren komen we er niet. We kénnen de problemen, tijd om ze aan te pakken, in het belang van de leraars, de directies en de kinderen.”

Lees onze vier concrete voorstellen om administratieve last te verminderen