In het voorontwerp van het Onderwijsdecreet 26 staat te lezen dat minister Crevits van plan is om de vijfjaarlijkse evaluatie van de studentenparticipatie te laten vallen. Vlaams parlementslid Tine Soens (sp.a) vroeg haar naar haar alternatieven om de kwaliteit van studentenparticipatie te waarborgen.

Studentenparticipatie is een belangrijk aspect voor het democratisch gehalte van het hoger onderwijs. De afgelopen tijd kent die participatie een aantal problemen, onder andere de hoge werklast van studentenvertegenwoordigers en het gebrek aan vrijwilligers om deze functies op te nemen. Er werd decretaal bepaald dat er om de vijf jaar een evaluatie moest gebeuren.

"Van die vijfjaarlijkse evaluatie wil de minister nu afstappen", zegt Soens. "Ze wil naar een jaarlijks overleg met VVS (Vlaamse Vereniging van Studenten) en een meer permanente evaluatie van de studentenparticipatie. Op zich zijn daar geen problemen mee, maar het zo maar schrappen van die vijfjaarlijkse evaluatie zonder een echt alternatief maakt me toch wat bezorgd." Ook de VVS uitte haar bezorgdheid en gaat eind februari opnieuw in overleg. De minister toonde zich bereid om de suggesties voor een betere studentenparticipatie mee te nemen.

Het volledige verslag is hier te lezen.