Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) sluit niet uit dat hogescholen op termijn ook masteropleidingen kunnen inrichten. De minister wacht een advies van de Vlaamse Hogescholenraad af en wil daarna met alle betrokken partijen samenzitten. "Creatieve constructies" met buitenlandse hogescholen of universiteiten, ziet ze liever niet.

Howest en Thomas More Hogeschool lieten eind vorig jaar weten plannen te hebben zelf professionele masters in te richten. Dat zou een kleine revolutie in het hoger onderwijs betekenen: masteropleidingen zijn nu het exclusieve domeinen van universiteiten, behalve in de kunsten en de nautische wetenschappen. De hogescholen wilden dat omzeilen door samen te werken met Nederlandse onderwijsinstellingen.

Minister Crevits liet eerder al weten dat dit decretaal niet kan, maar laat nu toch de deur op een kier. Momenteel is het "niet aan de orde", maar de Vlaamse Hogescholenraad Vlohra bereidt wel een advies voor, antwoordde ze donderdagochtend in de Commissie Onderwijs op vragen van Koen Daniëls (N-VA), Jenne Depotter (CD&V), Jos De Meyer (CD&V) en Tine Soens (sp.a).

Die zitten op één lijn met de minister. "Dit verdient een grondig debat, om te bekijken wat de toegevoegde waarde kan zijn voor studenten en werkgevers", zei Depotter.

Voor N-VA moet er wel gewaakt worden over de transparantie. Vlaams parlementslid Koen Daniëls: "Het verschil tussen de bestaande professionele bachelors, academische bachelors, bachelor-na-bachelor opleidingen en de academische masters moet duidelijk blijven als er ook nog professionele masters bij zouden komen, nog los van de discussie of hogescholen dan wel universiteiten dit dan zullen inrichten."

Daniëls en zijn Open Vld-collega Ann Brusseel vragen dat de hogescholen een oefening op papier zetten, om na te gaan wat het verschil is met al bestaande opleidingen. "Wat telt is kwaliteit en duidelijkheid, voor studenten en voor het werkveld", aldus Brusseel.

Ook de waardering voor professionele bachelors is een aandachtspunt, zei Daniëls. Die mogen niet als minderwaardig worden beschouwd. Ook sp.a-politica Tine Soens waarschuwde daarvoor.

Crevits en Vlohra overleggen op 21 maart. Daarna wil de minister met alle betrokken partijen, ook studenten en werkveld, samenzitten. "Het moment is misschien wel aangebroken om de hogere onderwijsruimte, zeker na inkanteling van graduaten in hogescholen in 2019, te bekijken en zien wat de toekomst moet brengen, zonder dat aan kwaliteit wordt ingeboet."

"Creatieve constructies" met buitenlandse instellingen, ziet de minister liever niet. "Die constructies zijn mogelijk, maar ik ben geen fan", zei ze. "Als er een nood is moeten we die binnen Vlaanderen oplossen, en niet op basis van hogescholen die wat creativiteit aan de dag leggen." Concreet denkt de CD&V-vice aan samenwerking tussen de hogescholen en universiteiten. "Die moeten complementaire partners zijn, we moeten af van dat concurrentie-denken. Beter zo dan via het buitenland de eigen decreten omzeilen."

De minister benadrukte nog dat diploma's die worden uitgereikt in samenwerking met buitenlandse instellingen, sowieso ook buitenlandse diploma's zijn. "Internationale samenwerking is niet verboden, maar creëert geen bijkomende bevoegdheden voor de hogeschool. Zelfs in samenwerking met een buitenlandse instelling, kan de hogeschool zelf geen professionele masters uitreiken." Studenten die zo'n opleiding volgen krijgen dan een buitenlands diploma - voor Benelux-landen wordt het niveau ervan wel in Vlaanderen erkend -, en de Vlaamse hogeschool ontvangt er geen financiering voor.

Verscheen eerder bij Belga, bekijk het volledige verslag hier.