De Franse bank BNP Paribas heeft voor 190 miljard dollar aan illegale transacties uitgevoerd met Sudan, Iran en Cuba en zo het embargo bewust overtreden. Ze maakte daarvoor gebruik van schriftvervalsing en samenzwering. Bovendien blijkt dat BNP Paribas ook actief het regime in Soedan heeft gesteund ten tijde van de genocide in Darfur, tussen 2003 en 2008 en waar honderdduizenden mensen het leven hebben gelaten. Met een participatie van 10,28 procent is de Belgische overheid een zeer belangrijke aandeelhouder van deze Franse bank. Karin Temmerman: “We zijn geschokt. Dat er binnen een bank dergelijke criminele feiten worden gepleegd, is ontoelaatbaar. Dat dit onder meer in naam van de Belgische overheid gebeurt, is pas helemaal een schande.” De Amerikaanse autoriteiten hebben BNP Paribas alvast veroordeeld tot een boete van 8,8 miljard dollar (6,5 miljard euro). Om een proces te vermijden komt de bank ook vijf jaar onder het toezicht van de FBI en moet ze tot 2019 haar volledige medewerking verlenen aan de Amerikaanse justitie of eender welke overheidsdienst die er om vraagt. Karin Temmerman: “Het is goed dat de Amerikaanse overheid streng optreedt. De Belgische overheid moet echter even streng optreden. Daarom vragen we:

  • een grondig onderzoek binnen de bank dat ons moet leren wie de criminele feiten heeft georganiseerd, wie ze heeft gepleegd en wie wat wist wanneer;

  • het ter verantwoording roepen van de Belgische vertegenwoordigers in de raad van bestuur Michel Tilmant en Emiel Van Broekhoven door het parlement;

  • de FSMA en de nationale bank uit te nodigen in de bankencommissie met het uitdrukkelijke verzoek om de zwijgplicht voor beiden op te heffen;

  • een burgerlijke partijstelling die moet leiden tot de bestraffing van de schuldigen, tot een schadevergoeding en tot de terugvordering van de variabele vergoeding van de betrokken bestuurders.” “sp.a eist totale transparantie, niet alleen in deze zaak maar ook voor de toekomst”, zegt Karin Temmerman. Daarom is er nood aan algemene transparantieregels die geldig zijn voor alle banken.” sp.a is tenslotte van oordeel dat de Belgische overheid haar aandelen in de Franse bank moet verkopen.