De werkloosheidscijfers van de regio Mechelen ondervinden de invloed van de economische crisis. Vooral schoolverlaters, arbeidsgehandicapten en allochtonen zijn zwaar getroffen categorieën. Bovendien begint het aantal vacatures als ook het aantal uitzendopdrachten sterk af te nemen.

“Het is nu meer dan ooit belangrijk om daadkrachtig de crisis te bestrijden met slimme investeringen en werklozen op te leiden en te begeleiden naar een passende job.”, zegt RESOC-voorzitter en Mechels schepen van werk en economie, Caroline Gennez.
 
In mei  steeg    de werkloosheid  in de regio Mechelen tot 6,11%, een stijging van bijna een kwart (23,3%) in vergelijking met een jaar geleden. Nog steeds lager dan de Vlaamse werkloosheidsgraad, maar vooral de stad Mechelen wordt hard getroffen. De werkloosheid bedraagt er nu 8,74%. Concreet betekent dit dat 9.060 mensen (+1.715 tov vorig jaar) in de regio op zoek zijn naar een job, waarvan er 3.197 (+589 tov vorig jaar) in de stad Mechelen wonen.
 
Opvallend hierbij is dat vooral schoolverlaters (+85.2% tov vorig jaar) en allochtonen (+35,5% tov vorig jaar) getroffen worden. De zware klappen in de uitzendsector zijn hier zeker niet vreemd aan. Zo is het aantal uitzendopdrachten in de regio Mechelen op 1 jaar meer dan gehalveerd van 3.091 in april 2008 naar slechts 1.180 in april 2009 (-62%).
 
Slecht nieuws dus, maar er wordt niet bij de pakken neergezeten. “De regio Mechelen blijft een economische toplocatie. De overheidsinvesteringen in onze regio onder andere op het vlak van mobiliteit moeten dit nog verder versterken. Ook de goede werking van het Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité is hierbij van groot belang. Met het streekpact werden concrete engagementen genomen om onze economie op lange termijn te versterken. Het lascentrum is hiervan zeker een goed voorbeeld”, aldus Caroline Gennez.
 
Een bijkomende troef blijft het talrijke en diverse onderwijsaanbod in de stad en de regio. Ook de massale investeringen in sociale economie voorkomen slechtere cijfers en zullen er mede voor zorgen dat de regio onmiddellijk kan inspelen op een heropleving van de economie.
 
“De stijging van de werkloosheid en de daling van het aantal vacatures als gevolg van de economische crisis is uiteraard geen goed nieuws. Ook het aantal uitzendopdrachten, een belangrijke voorlopende indicator van het arbeidsmarktbeleid, daalt zeer sterk in onze regio. We mogen deze economische crisis niet zomaar ondergaan. Dat kan als we slim investeren in de jobs van morgen. Investeren in een energiezuinige economie, met zinvol werk en duurzame koopkracht met kansen voor iedereen om zijn talenten te ontwikkelen. Mensen aan een job helpen blijft onze topprioriteit”, besluit Caroline Gennez.