De werkloosheidscijfers van de regio Mechelen ondervinden nu ook de invloed van de economische crisis. Vooral jongeren, arbeidsgehandicapten en allochtonen zijn de eerste slachtoffers. Toch is er ook reden voor hoop, het aantal vacatures is terug in stijgende lijn. “Werk aan de winkel dus”, zegt RESOC-voorzitter en Mechels schepen van werk en economie, Caroline Gennez.

“Het is nu meer dan ooit belangrijk om werklozen op te leiden en te begeleiden naar een passende job. De massale investeringen die we doen in sociale economie zijn ook nuttiger dan ooit”.

De werkloosheid steeg in maart in de regio Mechelen tot 6,33%, een stijging van bijna 20% in vergelijking met een jaar geleden. Nog steeds lager dan de Vlaamse werkloosheidsgraad, maar vooral de stad Mechelen wordt hard getroffen. De werkloosheid bedraagt er nu 9,2%. Concreet betekent dit dat 9.387 mensen in de regio op zoek zijn naar een job, waarvan er 3.367 in de stad Mechelen wonen.

Opvallend hierbij is dat vooral jongeren en allochtonen getroffen worden met stijgingen tot 37% ten opzichte van maart 2008. De zware klappen in de uitzendsector zijn hier zeker niet vreemd aan.

Slecht nieuws dus, maar er wordt niet bij de pakken neergezeten. “De regio Mechelen blijft een economische toplocatie. De overheidsinvesteringen in onze regio onder andere op het vlak van mobiliteit moeten dit nog verder versterken. Ook de goede werking van het Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité is hierbij van groot belang. Met het streekpact werden concrete engagementen genomen om onze economie op lange termijn te versterken. Het lascentrum is hiervan zeker een goed voorbeeld”, aldus Caroline Gennez.

Een bijkomende troef blijft het talrijke en diverse onderwijsaanbod in de stad en de regio. Ook de massale investeringen in sociale economie werpen hun vruchten af, voorkomen slechtere cijfers en zullen er mede voor zorgen dat de regio onmiddellijk kan inspelen op een heropleving van de economie.

“De stijging van de werkloosheid als gevolg van de economische crisis is uiteraard geen goed nieuws, maar het aantal vacatures stijgt in onze stad en regio en dit veel sneller dan in de rest van Vlaanderen. Ook het aantal uitzendopdrachten, een belangrijke voorlopende indicator van het arbeidsmarktbeleid, neemt in onze regio weer toe. Een goede regiefunctie moet de vraagzijde nog beter afstemmen op de aanbodzijde om zo snel mogelijk  deze vacatures in te vullen en een verdere stijging van de werkloosheid te verminderen. Mensen aan een job helpen blijft onze topprioriteit”, besluit Caroline Gennez.