Sp.a voorstel van juni 2015 dan toch niet in de prullenmand!

Op de gemeenteraad van juli 2015 werd het sp.a voorstel om het vrijetijdsaanbod voor kansarmen uit te breiden voorgelegd.

“Voor mensen met een leefloon is het niet evident om op het einde van de maand nog geld over te houden om aan ontspanning te besteden. Bovendien is cultuur meer dan alleen ontspannen.

Culturele participatie kan ook een wapen zijn tegen armoede en vooral een instrument om sociale uitsluiting te bestrijden” verdedigde sp.a raadslid Marleen Thijs het voorstel.

Ondanks het feit dat de meerderheid liet weten dezelfde bezorgdheid te hebben, werd het voorstel meerderheid tegen oppositie verworpen. Proficiat!

We zijn verheugd nu, 9 maanden later, te mogen vaststellen dat schepen van Welzijn Jurgen Reniers te kennen geeft dat het OCMW extra zal inzetten op het vrijetijdsaanbod voor kansarmen. Het is wel jammer dat er intussen zoveel tijd verloren werd.

 

“We zijn uiteraard tevreden met dit signaal en zullen ‘ons voorstel’ met veel plezier mee helpen goedkeuren” aldus sp.a fractieleider Filip Moers