In het Vlaamse regeerakkoord staat dat ze willen verbinden. Cultuur en diversiteit verbinden inderdaad mensen. Dat merk ik als bestuurder van curieus Ieper. Met laagdrempelige projecten verbinden we mensen en halen we ze soms uit een isolement. Toch wil de factuurregering Bourgeois op 5 jaar tijd 5 miljard euro op sociaal – culturele zaken besparen. Ze willen dus niet verbinden, maar ontbinden. Als je het goed hebt, zal je je nog alle vormen van cultuur, sport, enz. kunnen permitteren. Maar als het water je nu al aan de lippen staat, mag je cultuur vergeten. Alleen al de extra uitgaven voor gas, water en elektriciteit gaan ervoor zorgen dat mensen noodgedwongen zullen moeten besparen op cultuur, sport, natuur, enz. Als daarnaast de lidgelden, de toegangskaarten, enz. duurder gaan worden gaan we nog meer mensen in een isolement duwen.