Jurgen Bockstaele (sp.a): “Cultuurbeleving is een belevingsrecht voor iedereen. Ook stadsgenoten met minder inkomsten moeten kunnen genieten van een museumbezoek of een muziek-, theater- en dansvoorstelling. De toegankelijkheid is opgenomen in het participatiedecreet, maar of we het nu willen of niet, het blijkt uit de praktijk, dat de meeste cultuurvormen als elitair worden ervaren en heel hoogdrempelig zijn. Nochtans proberen de meeste Gentse cultuurhuizen hun aanbod toegankelijk te maken door bijvoorbeeld diverse prijzen te hanteren.” Jurgen Bockstaele, fractievoorzitter voor sp.a in de OCMW-raad, zetelt ook in de raad van bestuur van het Muziekcentrum De Bijloke. Hij is tevreden maar is er echter van overtuigd dat er nog heel wat stappen kunnen én dienen genomen te worden.

Jurgen ziet voor het OCMW een rol weggelegd. Het OCMW zou eventueel medewerkers of vrijwilligers kunnen inzetten om zo meer mensen te overtuigen bv eens naar een theatervoorstelling te kijken.

“Ik uit hierbij dan ook mijn zorg en tegelijkertijd mijn wens om allerlei cultuurbelevingen in onze stad toegankelijker te maken”. Maar niet alleen Jurgen uit hier zijn bezorgdheid, “ook heel wat verenigingen waar armen het woord nemen wijzen op dit hiaat in onze zorgverstrekking.” Maatschappelijk wordt er te weinig stil gestaan bij het feit dat een cultuurgebouw binnen stappen niet voor de hand ligt. Nochtans is cultuur, die daarenboven nog eens vaak stevig gesubsidieerd wordt, er om zoveel mogelijk mensen van te laten genieten.

OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a), treedt Jurgen hier bij maar nuanceert: “Mensen toeleiden naar de Gentse cultuurhuizen en naar cultuur en vrije tijd in het algemeen is niet enkel een verhaal van het OCMW. Het OCMW werkt hiervoor nauw samen met de stad Gent en heel wat partners uit het middenveld.”

De drempels die OCMW cliënten ervaren, zijn eveneens de drempels die alle mensen met financiële moeilijkheden ervaren. Via de brede samenwerking tussen stad, OCMW en het middenveld wil men drempels verlagen voor een bredere groep van mensen die in armoede leven.

Jurgen haalt ook de Uitpas aan. Die pas is een digitale kaart waarmee je aan cultuur, sport of jeugdactiviteiten kan doen. Je kan met de kaart UiTpunten sparen. Die kan je dan omruilen voor korting, een cadeau of een ander voordeel (https://uitin.gent.be/uitpas/wat).

De UiTPAS is volgens Jurgen op dit moment een belangrijk instrument om hieraan te werken.

“Dit is juist”, vult voorzitter Rudy Coddens aan. “Cultuuraanbieders die deelnemen, bieden hun tickets aan aan mensen die recht hebben op een UiTPAS aan een kansentarief. Aan 20% van de kostprijs (de overige 80% wordt verdeeld: 40% daarvan is voor de stad, 40% voor de cultuuraanbieder zelf). De Gentse stedelijke cultuurhuizen en musea zijn allemaal ingestapt in de Uitpas.”

“Wordt er ook meegegeven aan de mensen hoe zij zich best kleden voor een avondje uit?” Dit kan volgens Jurgen immers helpen de drempel nog lager te maken en een voorstelling te bekijken.

Rudy Coddens bevestigt dit. Hij is er immers van overtuigd dat er vaak ook nood aan een bredere ondersteuning is om aan vrije tijd te participeren. “Daarom voorziet de Stad Gent in een tussenkomst aan sociale verenigingen, die als prioritaire doelgroep mensen in armoede heeft, in het kader van vrijetijdsparticipatie.”

Ten slotte zet OCMW Gent, via het systeem van individuele tussenkomsten (PASOA), bij cliënten ook in op het financieel toegankelijk maken van vrijetijdsactiviteiten die niet zijn opgenomen in de Uitpas. Er wordt nu gekeken hoe deze verschillende systemen nog meer te aligneren met elkaar en de Uitpas.