De Halse Curieus-afdeling organiseert vormingsmomenten voor ouders die hun kinderen willen begeleiden tijdens hun rijopleiding, en dit in samenwerking met Rijschool NR.

‘Op 1 oktober 2017 besloot de Vlaamse Regering om de rijopleidingen drastisch te veranderen’, legt Arno Pirolo, secretaris van Curieus Halle, uit. ‘Voortaan zullen ouders die hun kinderen willen begeleiden tijdens hun rijopleiding verplicht zijn om een vormingsmoment te volgen, maar wij merken dat hierover bijzonder weinig geweten is bij de doorsnee burger.’ ‘Daar de Vlaamse Overheid blijkbaar niet in staat is om hierover goed en doordacht te communiceren, besloten we dan maar om het heft in eigen handen te nemen en zelf deze lessen te organiseren in samenwerking met Rijschool NR’.

‘Concreet bieden we een vormingsmoment van minimum 3 uur aan voor iedereen die als begeleider wenst te fungeren’, vult Geert Fieremans, directeur van Rijschool NR, aan. ‘Het inschrijvingsgeld hiervoor bedraagt € 20,00 per persoon en de leerling kan deze lessen gratis meevolgen.’ ‘Verder krijgt de begeleider na afloop van de cursus een officieel attest dat dient voorgelegd te worden wanneer de leerling zijn/haar voorlopig rijbewijs gaat afhalen op het gemeentehuis.’

De vormingsmomenten gaan door op 28 november en 23 januari. Daarnaast zou er ook een lesmoment plaatsvinden op elke vierde dinsdag van de maand. De lessen gaan steeds door in de lokalen van Rijschool NR, Melkerijstraat 18, 1500 Halle en dit telkens van 19 uur tot 22 uur. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor inschrijven via info@rijschoolnr.be of op het nummer 02/308.52.79. ‘Tot slot zouden we met Curieus Halle graag nog een extra cursusmoment organiseren op 24 november 2017’, stelt Arno Pirolo. ‘Dit zal plaatsvinden in Lokaal 4 van CC ‘T Vondel, Leide 5, 1500 Halle en duurt eveneens van 19 uur tot 22 uur.’ ‘Wie zich hiervoor wenst in te schrijven kan dit via arno.pirolo@hotmail.com of op het nummer 0487/76.38.96.’