De Halse Curieus-afdeling organiseerde op zaterdag 11 november voor de allereerste keer een pannenkoekenbak ten voordele van Poezensnoetje, een vzw die zich ontfermt over de opvang van achtergelaten kittens in de Zennevallei.

‘Het was een ongelooflijk succes’, vertelt Arno Pirolo, secretaris van Curieus Halle en bezieler van het project. ‘Er werden namelijk meer dan 300 pannenkoeken verkocht, hetgeen ons toelaat de mooie som van 624 euro te schenken aan Poezensnoetje.’ ‘Voor hen is dit bedrag meer dan welkom, daar ze elke dag opnieuw heel wat hongerige mondjes te vullen hebben.’

‘Het spreekt voor zich dat we deze actie niet zomaar op poten gezet hebben’, vult Danny Sibiel, voorzitter van Curieus Halle, aan. ‘We wouden namelijk echt iets doen om een lokaal goed doel te ondersteunen, hetgeen in onze ogen goed gelukt is.’ ‘We hebben dit uiteraard niet alleen gedaan, daar dit zonder de massale steun van de Hallenaren en onze fantastische schare vrijwilligers niet mogelijk geweest zou zijn.’ ‘Ik wil dan ook deze gelegenheid aangrijpen om hen namens het hele bestuur uitvoerig te bedanken voor hun engagement’, aldus Sibiel.

Curieus Halle is bijzonder tevreden over het resultaat van deze actie en meldt dat dit lang niet de laatste keer is dat er een dergelijke activiteit georganiseerd wordt. ‘Het smaakt zeker en vast naar meer!’, stelt een tevreden Arno Pirolo.