"Ongelijkheid is in dit land al lang geen emotie meer, maar realiteit", schrijft John Crombez in een antwoord op het vergoelijken van ongelijkheid door Gwendolyn Rutten.

De sterkste schouders óók eerlijk laten bijdragen is geen afgunstsocialisme, dat is socialisme tout court

Een ongelijkheidshype", noemt ze het. "Als er emoties aan te pas komen, glijdt het debat gauw weg van de feiten." Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten doet haar best om haar ruk naar rechts in woorden te vatten. Wel, mevrouw Rutten, het probleem van ongelijkheid als een hype afschilderen, daar word ik pas misselijk van. Ongelijkheid in dit land is al lang geen emotie meer, maar rauwe realiteit. Cut the crap, dus. Ongelijkheid die bovendien in de hand wordt gewerkt door uw oneerlijke beslissingen.

Zoals de pensioenen van de mensen vijf keer in twee jaar verlagen, terwijl dat voor parlementsleden "tja, toch een beetje moeilijk ligt". Zoals een Turteltaks, waardoor alle mensen 100 euro extra moeten ophoesten voor elektriciteit, terwijl dat voor de grootste bedrijven in dit land "een beetje moeilijk ligt". Zoals de vaststelling dat ruim de helft van de alleenstaanden moeilijk rondkomt, terwijl een eerlijke bijdrage van de 1 procent rijksten in dit land "een beetje moeilijk ligt". Een hype noemt u dat dan.
Ongelijkheid in dit land is al lang geen emotie meer, maar een rauwe realiteit, die bovendien in de hand wordt gewerkt door uw oneerlijke beslissingen

Niemand, werkelijk niemand, vraagt een gelijke samenleving, maar het zou alvast helpen om "iedereen een realistisch perspectief op vooruitgang te geven door gelijke startkansen te bieden", zoals u het zo mooi omschrijft. En kijk, er is zelfs een politiek momentum voor om gehoor te geven aan de roep om eerlijke belastingen. Want u moet me eens uitleggen hoe u kansarmoede indijkt, door de rijkste 1 procent geen eerlijke bijdrage te laten betalen. Sta me toe, mevrouw Rutten, om uw schijnargumenten onder de loep te nemen.

  1. "Een meerwaardebelasting treft de middenklasse." Er zijn veel definities van 'middenklasse'. Maar als de 1 procent rijksten de helft van de aandelen bezit en als de rest van de top 10 zowat alle andere aandelen bezit, hoe kan een meerwaardebelasting op aandelen dan de middenklasse raken? Datzelfde argument hoorde ik trouwens niet toen de btw werd verhoogd of de elektriciteitsfactuur werd opgetrokken.

  2. "De belastingen op vermogen zijn al hoog." Waar is de logica dat je vermogenswinst op aandelen belastingvrij moet laten omdat er al andere (vermogens)belastingen bestaan? Omdat gezinnen registratierechten betalen als ze een woning kopen of omdat mensen erfbelasting betalen, moet de 1 procent rijksten dus geen eerlijke belastingen betalen? Serieus? Het is niets meer dan een opzichtig trucje om de aandacht af te leiden van de realiteit dat anno 2016 de belasting op meerwaarde van aandelen nog altijd 0 procent bedraagt.

  3. "Het leidt tot kapitaalvlucht en is slecht voor de economie." Wel, die tijd is voorbij. Onder druk van de OESO en de G20 is het internationaal bankgeheim dood en begraven. De automatische uitwisseling van bankgegevens zorgt voor structurele transparantie die kapitaalvlucht bijna onmogelijk maakt. En wie het wel nog doet, wordt ontmaskerd. Lux Leaks, Swiss Leaks en de Panama Papers zijn daar het bewijs van.

Steeds dezelfde mensen

Samengevat, mevrouw Rutten: de sterkste schouders óók eerlijk laten bijdragen is geen afgunstsocialisme, dat is socialisme tout court. Geen euro belasting betalen, terwijl de rest van de bevolking de tering naar de nering moet zetten omdat het niet anders kan? Opnieuw, cut the crap. Elk argument om een eerlijke bijdrage van de superrijken tegen te houden is een argument om uw eigen achterban te sussen. Daar is niets mis mee, maar wees dáár dan tenminste eerlijk over. Want waar u nu voor pleit, is die 1 procent te ontzien door altijd dezelfde mensen te laten betalen. Mij lijkt dát veel meer op het Noord-Koreaanse leefmodel geschoeid dat u - net als ik - verafschuwt.