“De klachten van patiënten met CVS worden niet erkend”, zegt Maya Detiège. “Zij worden van het kastje naar de muur gestuurd en moeten vaak zelf, met veel vallen en opstaan, op zoek gaan naar de juiste diagnose en de juiste behandeling. Patiënten met CVS hebben dus al lang het gevoel dat ze geen steun krijgen van de overheid. Daarom hebben wij enkele maanden geleden een rondetafelconferentie georganiseerd waarop patiënten en artsen uit het werkveld kwamen getuigen. Wij wilden dat er eindelijk eens echt geluisterd werd naar de patiënten, naar hun klachten en hun ervaringen.”

Op basis van die rondetafelconferentie opende sp.a het debat rond CVS in het parlement. Woensdag werd de problematiek nogmaals besproken in de Kamercommissie Volksgezondheid en is er beslist om erover hoorzittingen te organiseren.

“Ik vind dit een eerste belangrijke stap”, zegt Maya Detiège. “Verder vragen wij betere (h)erkenning van het chronisch vermoeidheidssyndroom door meer sensibilisering en meer onderzoek. Bovendien moeten we extra inspanningen doen om mensen met CVS kansen te geven op de arbeidsmarkt en in het onderwijs.”

“Het debat over de aanpak van CVS zat de voorbije jaren volledig geblokkeerd. De patiënten voelden zich in de steek gelaten en boven hun hoofd werd er gediscussieerd over de juiste aanpak. Vandaag zetten we het debat over CVS op de politieke agenda met de vast wil om eindelijk stappen vooruit te zetten in het belang van de patiënten”, besluit Maya Detiège.