Door lekken in ons waterleidingsnet gaat er dagelijks 180 miljoen liter drinkwater verloren. De kostprijs van dit verlies bedraagt op jaarbasis ruim 280 miljoen euro, geld dat de acht drinkwatermaatschappijen via de werkingskosten op uw en mijn waterfactuur doorrekenen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Aquaflanders waarin Vlaams parlementslid Rob Beenders (sp.a) zich heeft verdiept. “Het is godgeklaagd dat er elke dag zoveel drinkwater verloren gaat, terwijl we in de zomer met een watertekort kampen waardoor de burger zijn auto niet mag wassen en landbouwers hun velden niet mogen besproeien”, zegt Beenders. Hij pleit voor transparantie en een aangepast beleid om dit grote onnodig waterverlies drastisch terug te dringen.

Vlaanderen telt vandaag 62.341 kilometer waterleiding. Per kilometer leiding verdwijnt er dagelijks gemiddeld 2.900 liter drinkwater in de ondergrond. Dat maakt 180,8 miljoen liter verspilling per dag, evenveel als 72 olympische zwembaden (50 bij 25 meter en 2 meter diep). Als de Vlaamse Milieumaatschappij stelt dat een kubieke meter drinkwater in Vlaanderen 4,3 euro kost, betekent deze ‘lekkage’ een jaarlijkse kost van ruim 28 miljoen euro op jaarbasis. Die betalen u en ik via onze drinkwaterfactuur.

De cijfers over de waterverliezen komen uit een nieuw rapport van Aquaflanders, de koepelvereniging van de Vlaamse water- en rioleringsbedrijven. Dat rapport heeft de prestaties van de acht drinkwatermaatschappijen in Vlaanderen grondig vergeleken. De studie moet uiteindelijk leiden tot meer transparantie en efficiëntie in de sector.

Waterstop?

“Het is positief dat de waterverliezen voor het eerst grondig in kaart zijn gebracht”, zegt Rob Beenders. “Want het is belangrijk om deze verliezen tot een absoluut minimum te beperken, zeker voor Vlaanderen waar we met een dreigend watertekort zitten.”

Het Rekenhof heeft onlangs nog in een kritisch rapport gewaarschuwd dat een gewijzigd beleid noodzakelijk is willen we de toekomstige droogte in Vlaanderen kunnen oplossen. Het hof stelt duidelijk dat er binnen enkele decennia geen water meer uit onze kranen dreigt te komen als er niets verandert aan de manier waarop Vlaanderen omgaat met grondwater. Net om die reden werkt de overheid nu aan strengere regels rond waterverbruik, want de huidige maatregelen zijn volgens het Rekenhof niet voldoende.

“Momenteel wordt het verder terugdringen van waterverliezen afgewogen van uit een economisch standpunt en niet van uit maatschappelijk standpunt waarbij duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Dit werd de voorbije zomer pijnlijk duidelijk, toen minister Joke Schauvliege naar aanleiding van de droogte een heuse ‘waterstop’ liet afkondigen”, zegt Beenders. “Maar je kan aan landbouwers niet uitleggen dat ze hun akkers niet mogen besproeien en aan burgers dat ze hun auto niet ogen wassen of het zwembad van de kinderen niet mogen vullen, terwijl er elke dag 180 miljoen liter water wegstroomt in de ondergrond.”

Deftig actieplan

Drinkwatermaatschappijen hanteren vandaag technieken om waterverliezen te beheersen, maar opvallend is dat ze daarover nauwelijks overleg plegen.

“Het is belangrijk dat bevoegd Vlaams minister Schauvliege ambities uitspreekt om de waterverliezen verder te beperken. Zij moet haar beleid hierop afstemmen en verdere monitoring doorvoeren”, vindt Beenders, die hoorzittingen hierover gaat bepleiten. “Drinkwatermaatschappijen hebben niet enkel een economische opdracht maar moeten ook duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Het rapport van Aquaflanders spreekt van ‘aanwezige actieplannen’ per watermaatschappij, maar de opvolging ervan moet strikter en beter.”

Anonimiteit

De Vlaamse Milieumaatschappij VMM is in haar advies erg kritisch over de manier waarop het rapport van Aquaflanders is opgesteld. “Ze betreurt de anonieme rapportering omdat dit de transparantie van het proces niet ten goede komt: de acht drinkwatermaatschappijen in Vlaanderen kregen een nummer waardoor we nu enkel weten dat het slechtst scorend waterbedrijf dagelijks 7.500 liter water per kilometer leiding verliest en het best scorend amper 1.500 liter. Deze anonimiteit heeft volgens de VMM aan de watermaatschappijen geen extra stimulans om hun processen te optimaliseren.”

Daarnaast vraagt de VMM vraagt zich ook af waarom het uitgebreide rapport niet gepubliceerd kan/mag worden.

Bron www.hbvl.be