Sp.a Ronse diende eerder een voorstel in om een dakenscan te organiseren waarmee we in één oogopslag kunnen zien welke gebouwen het minst goed geïsoleerd zijn. Het bestuur toont zich voorstander maar kijkt hierbij vooral naar netbeheerder Eandis.

Met de resultaten van een dergelijke scan kan je als stad immers gericht bewoners aanspreken en waar mogelijk een gegroepeerde isolatie van verschillende woningen voorzien. Netbeheerder Eandis heeft recent aangekondigd dat ze in de komende vijf jaar een vergelijkbare scan wenst te organiseren over geheel Vlaanderen. Wij vroegen het bestuur om bij Eandis aan te dringen dat Ronse bij de eerste gemeenten zou zijn. Volgens het bestuur heeft Eandis dit reeds toegezegd,maar is er tot op heden nog geen concrete planning.

We vragen aan het bestuur om hierop te blijven aandringen zodat wede informatie zo snel mogelijk kunnen integreren in een klimaatplan voor de stad.