Het dak van het vleeshuis (aan de Groentemarkt) lekt. Al maanden, zoniet jaren. In het middeleeuwse geklasseerde gebouw (1418) is sinds 2002 het promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten gevestigd. Een belangrijke toeristische trekpleister, vrij en gratis toegankelijk. Er is risico op blijvende structurele schade aan dit beschermde monument. Voor het restauratiedossier moet de stad Gent wachten op subsidies vanuit Vlaanderen. Dat kan nog 5 jaar duren. Intussen gaan er wel tijdelijke werken uitgevoerd worden. Voor een bedrag van 35.000 € zullen de dakbedekking en de dakkapellen aan de buitenkant ‘opgelapt’ worden, zei De Regge. Bij de Schepen en de dienst Bouwprojecten is het dossier goed gekend.  Op uitzondering van het dakgedeelte vooraan (ongeveer 25% van het dakoppervlak), dient het gebouw volledig gerestaureerd. Bij de opmaak van de meerjarenbegroting werd hier reeds rekening mee gehouden, budget werd voorzien, een ontwerper werd aangesteld en de restauratiewerken werden eind vorig jaar gegund. Door een klacht van een van de deelnemende bureaus diende het gunningsverslag ingetrokken. De volgende weken zal kunnen beslist worden op basis van een nieuw gunningsverslag. En dan is het wachten op de subsidiëring. De wachttijden zijn lang, vijf jaar en langer is geen uitzondering. ‘En wat ondertussen’ vroeg raadslid Riebbels zich af. Uit het antwoord van Schepen De Regge bleek dat ook de aanbesteding voor tijdelijke herstellingswerken vertraging opliep. De toewijzing van deze dringende herstellingen komt nu opnieuw in zicht zodat de eigenlijke werken kortelings van start kunnen gaan. Het huurcontract voorziet geen specifieke bepalingen omtrent schade of schadevergoedingen. Los daarvan dient de stad als eigenaar wel het ‘normaal gebruik’ te waarborgen.