Vorige week publiceerde ERSV Vlaams-Brabant de RESOC Barometer Februari 2016.

Daaruit bleek dat de werkloosheidscijfers in onze provincie de goede kant op gaan. Zo daalde de werkloosheidsgraad in beide arrondissementen, en nam de groep werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag in de regio Leuven met maar liefst 7 % af. Goed nieuws zou je denken, of is er toch meer aan de hand?

Wie scherper inzoomt op de cijfers vindt weinig reden tot euforie. Zo merken we een spectaculaire daling van het aantal schoolverlaters met een inschakelingsuitkering (de vroegere wachtuitkering): 22 % in Leuven en 12,5 % in Halle-Vilvoorde. Helaas is dit geen teken van betere arbeidskansen voor schoolverlaters, maar heeft dit alles te maken met de verstrenging van de voorwaarden voor deze uitkering. Verder zien we bij de groep vrij ingeschrevenen (werklozen zonder recht op uitkering) een stijging van 20 % in Leuven en bijna 24 % in Halle-Vilvoorde! En ook in de categorie ‘andere’ (voornamelijk werkzoekenden met OCMW-steun) noteren we in beide arrondissementen een toename.

Wanneer we naar de kansengroepen kijken wordt het plaatje nog minder rooskleurig. Zo stijgt het aantal langdurig werklozen ten opzichte van 2014 met 10,5 % in Halle-Vilvoorde en zelfs 12 % in Leuven. Ook het aantal 50+ers in de werkloosheidsstatistieken neemt sterk toe (7 % in Leuven, 11 % in Halle-Vilvoorde). Die groei is vooral te verklaren omdat men langer beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt. Maar hoeveel kans heb je als 60-jarige om een nieuwe job te vinden? Onderzoek heeft al meermaals de discriminatie van ouderen op de arbeidsmarkt aangetoond.

Toch is er ook positief nieuws: in 2015 gingen er in onze provincie 24 bedrijven minder failliet dan het jaar voordien. Ook steeg het aantal starters met ruim 2.000 tot 7.976, het hoogste peil sinds 2005. Zorgen zij in de toekomst voor een échte daling van de werkloosheidscijfers?