Betere aansluiting van de Gentse Hangelandkaai op de Dampoort

Uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) op een parlementaire vraag van Joris Vandenbroucke blijkt dat er op korte termijn extra ingrepen komen voor het veiliger maken van de Dampoort.

Aan de Hagelandkaai zullen enkele aanpassingen worden doorgevoerd zodat automobilisten die van die kant de Dampoort op willen rijden, een beter zicht krijgen op de fietsers op de rotonde.

“De Hagelandkaai loopt bergop naar de Dampoort. Door de hoge hekken ter hoogte van de rotonde hebben automobilisten nu absoluut geen goed zicht. Door de ingreep zal de aansluiting van de Hagelandkaai met de Dampoort een stuk overzichtelijker worden gemaakt. Een positieve zaak voor de verkeersveiligheid op het kruispunt en dan vooral voor de zachte weggebruiker”, zegt Joris.

De ingreep aan de Hagelandkaai zal samenvallen met de heraanleg van de Kasteellaan en de Heernislaan. De busbaan die nu naar de Dampoort leidt, zal worden doorgetrokken. Er komt ook een beter fietspad en een nieuwe toegang voor autobussen naar de Dampoortparking. Het zebrapad aan de Gandastraat krijgt ook definitief verkeerslichten.

De werken starten op maandag 14 maart 2016 en zullen een goed half jaar in beslag nemen.

Klare wijn over toekomst Dampoort

Over de totale vernieuwing en de toekomst van de Dampoort houdt minister Weyts de lippen stijf op elkaar. De minister zegt enkel dat er een ‘verkennend ruimtelijk onderzoek’ komt. Dat zal minstens 2 jaar in beslag nemen. Over de keuze voor een tunnel of een brug wil de minister zich niet uitspreken. 

De minister moet klare wijn schenken over de toekomst van de Dampoort.. Een vlotte verkeersafwikkeling op de stadsring is echt essentieel voor het welslagen van het Gentse mobiliteitsplan. Een tunnel lijkt  de interessantste oplossing, zowel naar veiligheid als leefbaarheid. Ik weet wel dat daar een grote investeringen tegenover staat, maar in zo’n geval is het een kwestie van kiezen of delen.”, besluit Joris Vandenbroucke

Dinsdag 16 februari 2016

http://www.jorisvandenbroucke.be

 

bron : De Gentenaar, 17/2/16