Er komt dan toch geen ontmoetingsruimte op Eenbeekeinde. “Die zou voorzien worden in de nieuwe appartementen op deTAE-site,” zegt Eddy Van de Walle, voorzitter van sp.a Destelbergen-Heusden en inwonervan de wijk. “Maar het schepencollege zag hier in 2013 van af.”

Na een initiatief van sp.a-gemeenteraadslid Marieke Kindt in de gemeenteraad beloofde de burgemeester met het voorziene budget een alternatief in de voormalige Pius X-kerk te realiseren. “Maar nu blijkt dat er helemaal géén ontmoetingsruimte komt voor de Eenbeekeindenaars!”

De gemeente wil blijkbaar niet investeren ineen sterker sociaal weefsel, zelfs als ze daar de middelen toe heeft. “Dat is onaanvaardbaar,” besluit Eddy Van de Walle. “We eisen dat het college de beloofde ontmoetingsruimte alsnog realiseert.”