Tijdens de jaarlijkse vergadering van EUROCITIES in Ljubljana (Slovenië) op 15 november 2017 is Daniel door de raad van bestuur opnieuw aangeduid als voorzitter. “Dat betekent dat ik voor het tweede jaar op rij het netwerk zal aansturen, samen met mijn 11 verkozen collega's.” In EUROCITIES komen stedelijke ambtenaren en politici vanuit heel Europa samen om lokale bekommernissen op tafel te leggen bij de beleidsmakers van de Europese Unie, om kennis te delen en om samen concrete oplossingen uit te werken. “Steden kunnen absoluut inspirerend zijn voor andere overheden en verdienen dus een volwaardige plek aan de Europese onderhandelingstafels. Dat is een belangrijk strijdpunt voor de 140 grote steden die lid zijn van het netwerk.”

In mei 2018 loopt bovendien de campagne 'Cities 4 Europe, Europe 4 citizens' rond democratie. “Dat idee was een onderdeel van mijn kandidatuur om voorzitter te worden, vorig jaar. In mei zullen alle steden van het netwerk hun (burger)initiatieven in de kijker zetten, om te laten zien aan Europa dat samenwerken met de burger tot krachtige oplossingen kan leiden en de Europese Unie op te roepen steden en stedelingen meer en beter te betrekken bij de besluitvorming. Samen staan we sterker! En vooral: maken we van Europa socialer, want nu is het te veel een louter economisch project.