Op 13 maart heb ik samen met Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts, de top van De Lijn en onze schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw de nieuwe eindhalte van tramlijn 4 binnen de site van ons Universitair Ziekenhuis ingehuldigd. Schitterend is dat: vele duizenden mensen moeten daar elke dag zijn, ze kunnen nu ook met de tram daar naar toe. Een prima zaak voor de ‘verduurzaming’ van de mobiliteit in Gent. Maar er is geen halte aan het kruispunt Zwijnaardesteenweg-De Pintelaan. Mensen die met de (druk bereden) bus 5 naar daar rijden, moeten dan nog een heel eind te voet. Een gemiste kans. De Lijn wil daar geen halte meer invoegen omdat dat de rijtijd zou verlengen. Ik vind dat geen voldoende reden. Ik heb op 13 maart al gepleit voor die extra halte en ik zal die blijven eisen! Wij willen dat iedereen overal vlot kan geraken met het openbaar vervoer.”