Toen midden maart een Roma-gezin een zogenaamd bewoond pand had gekraakt in de Holstraat stak een storm van protest op, opgepookt door de oppositie, want ‘burgemeester Termont weigert kordaat op te treden!’ De waarheid is dat het pand niet bewoond was, zoals in het eerste facebookbericht van de eigenaars stond. Dat bleek uit onderzoek door het Parket. Bovendien kán een burgemeester niet zomaar zelf optreden. "Ik kan geen woning zomaar onbewoonbaar verklaren als ze dat niet is”, legt Daniel uit. “Als burgemeester kan ik de politie niet vragen krakers uit te zetten zonder toelating van de rechtbank. Het is de federale regering die de wet moet aanpassen. Ze heeft daar nooit haast mee gemaakt, tot nu. Maar daar zwijgt de oppositie uiteraard over."

Gemeenteraadslid Guy Reynebeau trok daarom fel van leer tegen die oppositie: “De politieke aanval van N-VA en CD&V tegen het stadsbestuur was totaal misplaatst. Dit is geen lokale bevoegdheid maar een zaak van de federale regering. Het voorstel van die regering ziet er kort gezegd als volgt uit: kraken wordt in de toekomst altijd een misdrijf, maar kan slechts voorwaardelijk en op een omslachtige wijze effectief strafrechtelijk behandeld worden op verzoek van de eigenaar.”

Het standpunt van sp.a is wél duidelijk en helder: er moet een opdeling komen tussen twee soorten kraken. “Als het huis bewoond is kan kraken nooit. Dan moet de eigenaar snel, gratis en efficiënt die indringers kunnen buiten laten zetten. Bij niet-bewoonde, langdurig leegstaande panden vinden wij het niet noodzakelijk om de krakers te criminaliseren. Zij breken op dat moment niet in op het woonrecht van de eigenaar. Van zodra die opnieuw gebruik wil maken van zijn woonrecht, moet dat uiteraard wel kunnen op een vlotte manier. Dat kan volgens ons het best via de reeds bestaande burgerrechtelijke procedure.”

Daniel liet nog weten dat er in Gent om en bij de 4.000 leegstaande panden zijn. “Dat zijn huizen die wachten op verbouwing, van wie de bewoners in een rusthuis zijn opgenomen en wiens huis nog niet is verkocht, alles samen dus. Daarvan zijn slechts 78 woningen effectief gekraakt, dat is nog geen 2%. Gent is dus helemaal géén ‘kraak-walhalla’, een hemel voor krakers.”

 Terzijde: de daklozenopvang in Gent is uniek voor gans Vlaanderen. Verschillende gemeenten hebben helemaal geen voorzieningen en sturen daklozen onder andere naar Gent… Wat sociale woningen betreft: uit een onderzoek op vraag van enkele sociale huisvestingsmaatschappijen blijkt dat, als er geen extra middelen komen van Vlaanderen, die maatschappijen failliet zullen gaan. Guy Reynebeau, ook voorzitter van WoninGent: “Het is Vlaams N-VA-minister Liesbeth Homans die bevoegd is voor Wonen. Waar wacht zij nog op om die middelen vrij te maken zodat de wachtlijsten voor sociale woningen kunnen worden ingekort?”