“Ik ben al heel lang internationaal actief voor Gent en de Gentenaars, eerst 12 jaar als schepen van de haven, sinds 2007 als burgemeester. Ik ben ondertussen vice-voorzitter van Eurocities, het belangrijkste adviesorgaan van steden voor de Europese Commissie en het parlement. Ik zeg al lang dat de toekomst van de wereld in en door slimme steden en hun creatieve inwoners zal worden gemaakt, zeker nu sinds kort al meer dan de helft van de wereldbevolking effectief in steden woont. Dat is trouwens precies wat we in Gent doen: volop inzetten op participatie en co-creatie om samen de toekomst te maken. Daarnaast doen we niks liever dan kennis delen met andere steden. Dat alles is Barber blijkbaar ook opgevallen.”

Van 9 tot en met 11 september komen burgemeesters van zo’n 75 grote en kleine steden samen om te debatteren over lokale oplossing voor wereldproblemen. Daar zitten kleppers bij zoals Athene, Bangkok, Kaapstad, Guatemala en Oklahoma City. “Ik ben vereerd dat ik als burgemeester van Gent ook aanwezig mag zijn. Maar grote steden of niet, 75 aanwezigen of 750, ik zal daar het ideaal bepleiten waarvoor ik mijn hele leven al heb gewerkt en dat is: een daadkrachtig lokaal bestuur gebaseerd op inspraak, respect en solidariteit.”

De bedoeling is om in de toekomst elk jaar minstens één grote bijeenkomst te organiseren, telkens in een ander continent.