Gent is al jaren actief in Eurocities en kan nu als voorzitter nog sterker wegen op de agenda. Zo kan de stad de koers bepalen van een netwerk dat vooral inzet op kennisuitwisseling over stedelijke uitdagingen en dat bij de Europese Commissie en het Parlement ijvert voor een nauwe betrokkenheid van de steden in het Europees beleid.

Daniel gelooft dat steden een bijzondere rol te spelen hebben in de uitdagingen waar Europa vandaag tegenaan kijkt, bijvoorbeeld op het vlak van klimaat, democratisch bestuur, migratie, mobiliteit, werk en armoede. “Gent wil met de Eurocities-leden de hand reiken naar alle mogelijke partners zoals burgers, bedrijven en kennisinstellingen om samen te bouwen aan sterke steden in een sterk Europa. Wij willen samen met de Europese politieke instellingen werk maken van een Europa waar burgers zich veilig en beschermd voelen, zich gehoord voelen, waar ze een degelijke job kunnen vinden, en op een gezonde en aangename plek kunnen wonen.”

 

Daniel sprak op 17 november alle aanwezige politici en ambtenaren toe – u kan zijn volledige toespraak hieronder lezen: