Na een vraag in de gemeenteraad van februari van de sp.a-Groen fractie omtrent de mogelijke aansluiting van onze gemeente bij de Statiegeldalliantie en het ontwijkende antwoord van de burgemeester van " Ik kan wel maar ik wil niet", besloot de fractie om de toetreding zelf te agenderen op de gemeenteraad van maart.

Fractieleider Caroline Seynhaeve stelde de toetreding voor maar daarbij ook de vraag aan de Vlaamse Regering om zo spoedig mogelijk het statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine plastic flessen. Eens dit ingevoerd, vragen wij ook dat de opruimkosten van het zwerfvuil, die in de toekomst beduidend minder zouden moeten zijn, ten laste te nemen van het systeem.

Caroline argumenteerde het voorstel dat reeds 88 gemeenten zich  aansloten en dat onze gemeente niet kon achter blijven.

Blikjes en flesjes bedragen 40 % van het totale volume zwerfvuil dat jaarlijks op onze Vlaamse wegen terecht komt. Door het statiegeld komen er beduidend minder in onze grachten!  Zwerfvuil opruimen kost nu ongeveer 22 euro per inwoner. Ledegem gaat naar de 10.000 inwoners. Dus reken maar wat het ons kost!

Door het statiegeld zou het zwerfvuil met 70 tot 90 % afnemen zodat de gemeentewegen er beduidend netter zullen bij liggen.

Ook het Algemeen Boerenyndicaat is toegetreden omdat dieren sterven door de gevolgen van het opeten van plastic flesjes en blikjes. Onze zeeën noemt men reeds "plastic soep". Na de dieren worden ook de mensen slachtoffer van deze vervuiling.

Ook het ophaalsysteem door supermarkten en containerparken is op lange termijn financieel voordelig.

Na een kort debat besliste de gemeenteraad het voorstel van sp.a-Groen goed te keuren en toe te treden tot de Statiegeldalliantie. Wij zullen de verdere stappen nauwgezet opvolgen.