Op initiatief van minister Van Overtveldt heeft de BBI een jaar lang onwettige korting gegeven aan fraudeurs. Iedereen die het voorbije jaar amnestie heeft gekregen, zal moeten bijbetaald wat te weinig werd betaald. Dat kan voor een stevige opbrengst zorgen voor de staatskas. Met dank aan sp.a.

De regering heeft dus wel degelijk heimelijk een nieuwe regularisatie doorgevoerd, al ontkende ze dat heel de tijd. De gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. Niet alleen de toekomstige beslissingen worden hierdoor onmogelijk, maar ook de beslissingen van de voorbije maanden zijn onwettig. De fraudeurs zullen met andere woorden hogere boetes moeten betalen. De sp.a kamerleden hebben hier van bij het begin op gewezen. Dat de regering toch is doorgegaan met de regularisatie was dan ook totaal onverantwoord. De regering krijgt nu de rekening gepresenteerd. Minister Van Overtveldt schort de toepassing van de regularisatie op laat hij in de pers weten. sp.a roept de minister op de richtlijn in te trekken en de wettelijk voorziene boetes toe te passen. Dat zal dan het eerste goeie nieuws voor de begroting zijn.