Het OCMW van Gent steekt zijn nek uit in de grootste studentenstad van het land om leerlingen en studenten, die thuis onvoldoende financiële middelen hebben of er alleen voor staan, te ondersteunen zodat zij hun secundair onderwijs, hogeschool of universiteit kunnen afwerken. Jurgen Bockstaele (sp.a): “Het is een investering waar wij als fractie sterk in geloven want dit levert wederkerende winst op voor de hele maatschappij. Investeren in mensen is een belangrijk partijstandpunt van sp.a”

“Als schooldirecteur zie ik dagdagelijks  meerdere schrijnende thuissituaties,” gaat Jurgen verder. “Een moeder met medische en/of psychische problemen, een alcoholprobleem dat de thuissituatie domineert, een vader die in de gevangenis zit. Ik  zie helaas ook  situaties op school van jongeren die thuis niet meer welkom zijn omwille van hun geaardheid.”

Tijdens de OCMW-raad van februari wou  fractievoorzitter Bockstaele weten hoeveel studenten en leerlingen de voorbije schooljaren met steun van het OCMW hun secundair of hoger onderwijs afwerken. Hoe verhoudt zich dat tegenover de voorgaande jaren? OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) gaf mee dat voor het studiejaar 2017-2018  het gaat over een ondersteuning van 643 studenten. Ter vergelijking in het studiejaar 2015-2016 waren dat er 701. Het slaagpercentage was toen in dat jaar 81%. In het studiejaar 2017-2018 zijn er 296 in het secundair onderwijs, 300 in het hoger en universitair  onderwijs en 47 in het volwassenonderwijs.

“Veel jongeren komen uit gezinnen waarvan de ouder(s) een beperkt vervangingsinkomen hebben. Hierdoor krijgen meerderjarige studenten recht op leefloon,” gaat Rudy Coddens verder. Jurgen Bockstaele  vult aan: “we proberen in het onderwijs de gelijkheid tussen kinderen te bewaken. Het OCMW Gent is hierbij een belangrijke partner. In sommige scholen houdt het OCMW ook zitdagen. OCMW-raadslid Bockstaele ziet dit graag uitgebreid.”

“Er zijn soms problematische thuissituaties, conflicten met de nieuwe partner van één van de ouders, geen financiële of morele ondersteuning van thuis uit om te studeren,” bevestigt Rudy Coddens. “We hebben  ook weet van 1 jongere die omwille van zijn geaardheid niet langer welkom was bij zijn familie.”