Jeugdhuis De Kontrabas organiseert om de twee jaar een galabal. Om deze avond wat extra cachet te geven, wilden de jongeren het bal laten doorgaan in de Cultuurfabriek. Die aanvraag werd echter geweigerd op het schepencollege. Enkel sp.a schepenen Enigo Vandendriessche en Dries Couckuyt waren voor. De overige vier aanwezigen waren tegen. Nochtans laat het gebruiksreglement van de zaal dit perfect toe. De jeugdraad was hier uiteraard niet tevreden over. Op de gemeenteraad van 20 februari stelde de burgemeester dat er in de Cultuurfabriek geen 'fuiven' mochten plaatsvinden. Een standpunt waarmee sp.a het niet helemaal eens is. 

"De Cultuurfabriek is geen geschikte zaal voor grote megafuiven. Maar een kleinschalige activiteit waarbij het publiek danst op de plaatjes van een DJ moet kunnen volgens ons. Dat is ook wat het zalenreglement zegt. Alle gemeenteraadsleden keurden dat zo goed in 2016. Wij roepen dan ook onze coalitiepartner op om het reglement correct toe te passen." Enigo Vandendriessche, schepen van jeugd

Lees hier de reactie van onze schepen van jeugd Enigo: 

Déjà vu
"Ik heb een enorme déjà vu. Net geen tien jaar geleden, in 2009, zat ik ook in het publiek tijdens een gemeenteraad. Ik vertegenwoordigde toen Chiro Jefri in de jeugdraad, en verschillende jeugdverenigingen hadden toen een aanvraag ingediend om hun fuif te mogen organiseren in de evenementenhal. En hoewel dat volgens het reglement perfect kon, werden de aanvragen keer op keer geweigerd door het schepencollege. Binnen de jeugdraad bleven we niet bij de pakken zitten en hebben we actie ondernomen. Na een aangetekend schrijven van de jeugdraad aan het gemeentebestuur is er een overleg gekomen met de toenmalige schepen van jeugd en na heel wat aandringen kregen we toch de toestemming om onze fuiven te organiseren in de evenementenhal. En ik ben even in mijn archieven gedoken, en ik vond een nieuwsbrief terug van toenmalige oppositiepartij De Brug. Daarin neemt die partij het op voor de jeugd. Ik lees er zelfs letterlijk: 'Martine drong er dan ook op aan het reglement toe te passen, en de jeugd in deze zaal te laten fuiven.'”
"De situatie waar de burgemeester naar verwijst is vergelijkbaar. Opnieuw doet een jeugdvereniging een aanvraag voor het gebruik van een zaal, die volgens het reglement perfect toelaatbaar is. En opnieuw wordt die door het schepencollege, of althans door de grootste fractie in dat college, geweigerd.
Ik verwijs hiervoor graag naar de zalenreglementen die unaniem werden goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 oktober 2016. In die reglementen wordt het organiseren van dansgelegenheden en fuiven niet uitgesloten. Integendeel: in het specifiek zalenreglement van de Cultuurfabriek klinkt het in artikel 4 als volgt:

'De gemeente betaalt jaarlijks Sabam en Billijke Vergoeding voor achtergrondmuziek. Wie concerten, feesten of fuiven, (…) organiseert, moet voor deze activiteiten een aparte aangifte doen bij Sabam en voor activiteiten met dansgelegenheid eveneens een aangifte doen bij Billijke Vergoeding.'

Fuiven en dansgelegenheden worden dus niet uitgesloten, we leggen zelfs uit wie Sabam moet betalen als er gedanst wordt. Zowel de beheerraad van het gemeenschapscentrum, de sportraad, de cultuurraad, de seniorenraad als de jeugdraad hebben dit reglement positief geadviseerd, alle aanwezige gemeenteraadsleden hebben het dan ook goedgekeurd. Onze partij vraagt dat dit reglement correct toegepast wordt. Dat is trouwens ook de houding die Dries en ikzelf in het schepencollege hebben aangenomen."

Begrip voor standpunt Kerkbestuur
"Daarnaast wil ik ook even benadrukken dat wij begrip hebben voor de bezorgdheden van het kerkbestuur. Het gebouw ligt hen nauw aan het hart en zij willen natuurlijk niet dat er ongepaste activiteiten doorgaan. En daar zijn wij het mee eens. Het spreekt voor zich dat deze zaal zich niet leent voor de grote fuiven van de jeugdverenigingen. Ik denk aan de Beach Party van de Scouts, Dance with the Duvel van Chiro Jefri, Chirouge van Chiro Mandelburcht of de Oerfuif van de KLJ. Stuk voor stuk fuiven met meer dan 800 bezoekers, soms zelfs meer dan 1500. Het zou inderdaad compleet onverantwoord zijn om deze activiteiten in de cultuurfabriek te laten doorgaan. En daarom zegt het reglement ook dat de maximale capaciteit 400 man is. Dat is een kwestie van veiligheid. En daar moeten we heel strikt op toezien. Safety first!"

Geen Megafuiven
"Grote fuiven worden dus niet toegelaten op basis van het aantal bezoekers. Een heel objectief criterium. Met de huidige reglementen is het sowieso uitgesloten dat er megafuiven georganiseerd worden in de Cultuurfabriek. Een goed reglement denk ik dus. En dat dachten alle collega’s ook toen jullie het goedkeurden. Maar ik zie geen enkele reden waarom bijvoorbeeld Jeugdhuis De Kontrabas hun Galabal er niet zou mogen organiseren."

Dansen in de Cultuurfabriek?
"Het reglement aanpassen om fuiven te verbieden ziet onze fractie niet zitten. Ten eerste omdat er geen probleem is zolang het om kleinschalige initiatieven gaat. En ten tweede omdat ‘fuiven’ niet makkelijk te definiëren is. Ik doe toch een poging: Mensen die samenkomen om te dansen en iets te drinken terwijl een DJ plaatjes draait. Tja, als jullie dat willen verbieden, dan zijn er al een aantal verenigingen in overtreding gegaan. En ik moet eerlijk toegeven, ik heb zelf ook al wel eens een danspasje gewaagd in de bewuste zaal. Sp.a past dus voor het verbieden van dansen in de Cultuurfabriek en we roepen onze collega’s in het schepencollege op om het reglement correct toe te passen. Het is immers niet erg netjes om advies te vragen over een reglement, het zo te laten goedkeuren door de gemeenteraad, en het vervolgens anders toe te passen. Als u echt van uw woord bent burgemeester, dan houdt u zich aan het reglement dat u zelf goedkeurde in de gemeenteraad."