Uit cijfers van 2013 voor Vlaanderen blijkt dat ongeveer de helft van de ouderen tussen 65-74 jaar nog nooit het internet heeft geraadpleegd. Ouderen ondervinden een aantal drempels dat hen ervan weerhoudt online te gaan. Ingrid Lieten: “Eén van de belangrijkste drempels voor ouderen blijkt de perceptie dat het internet niet nuttig is. Toch kan het internet heel wat nuttige voordelen opleveren zoals in contact blijven met familie en vrienden, de vertrekuren van de bus nakijken, recepten opzoeken enzovoort. Vandaar de slogan ‘Da’s toch handig, dat internet’. Ik wil ouderen laten zien hoe het internet hun leven kan vergemakkelijken."

“Onze digitale samenleving evolueert en heeft enorm veel voor ons in petto”, zegt Ingrid Lieten. “Daarom wil ik iederéén de kans bieden hierin mee te stappen. Internet is een basisrecht. Iedereen moet daar gemakkelijk toegang tot hebben. En met deze campagne wil ik ouderen warm maken voor de voordelen die het internet hen kan bieden.”

“Via een brede communicatiecampagne, wil ik in de eerste plaats de ouderen bereiken die vandaag nog niet online zijn. We willen bij hen de interesse opwekken voor het internet en hen overtuigen een eerste stap online te zetten,” vervolgt de minister. Luc Appermont treedt naar voren als peter van de campagne.

“Meer dan ooit worden via het internet informatie verdeeld, diverse diensten aangeboden en sociale contacten gelegd”, besluit Ingrid Lieten. “Ouderen die niet online zijn, missen de voordelen die het internet kan bieden als venster op de wereld en als een praktische gids bij kleine, maar ook bij meer complexe vragen en noden.”

Lees meer over de campagne op www.ingridlieten.be of op www.handiginternet.be