Met sp.a zijn we er  trots op dat we altijd een sterk sociaal beleid hebben kunnen voeren. Toch zien we dat ook in een relatief rijke gemeente als Herent meer en meer mensen het moeilijk krijgen. Naar aanleiding van de dag tegen armoede gingen we langs bij de 3 leading ladies van sp.a Herent: Arlette Caes, schepen voor woonbeleid, Griet Lissens, kersvers gemeenteraadslid, en Aicha Al Merrouni, OCMW-raadslid. Een gesprek over de nood aan een breed sociaal beleid, de lokale aanpak van armoede en over hoe je op gemeentelijk vlak een wezenlijk verschil kan maken.

‘Lokaal sociaal beleid gaat om ons allemaal. Om mensen op zoek naar werk of een betaalbare woning. Om kinderopvang voor de allerkleinsten of – brandend actueel - zorg voor wie al wat ouder is. Sociaal beleid is dus veel meer dan de traditionele dienstverlening van het OCMW’, steekt Aicha van wal. ‘Toch moeten we het Sociaal Huis een centrale plaats geven. Dat Sociaal Huis moet een plek zijn waar iedereen zich welkom voelt. Open, toegankelijk én uitnodigend. Maar als we iedereen willen bereiken, moeten we ook meer de boer op. In de wijken, op school en ga zo maar door. ‘Outreachend’ werken heet dat in het jargon. Concreet stellen we voor om de maatschappelijk werkers van het OCMW geregeld ‘te velde’ te laten werken. Bijvoorbeeld met huisbezoeken of een door een mobiel sociaal huis te installeren in een wijk waar mensen vragen kunnen komen stellen. Zo kun je bijvoorbeeld verdoken armoede of vereenzaming ontdekken.’

‘Een prima idee’, vindt ook Griet. ‘We moeten trouwens in alle beleidsdomeinen oog hebben voor het sociale. Daarom ben ik een grote voorstander van een armoedetoets. Dat betekent dat we bij alle beslissingen nagaan welk effect die hebben op mensen in armoede. Dus ook bijvoorbeeld wanneer we het hebben over sport, verkeer of milieubeleid. De aanpak van sociale uitsluiting en armoede moet hoger op de politieke agenda.’ Aicha is het daar volmondig mee eens: ‘Als directeur van een gemeentelijke basisschool word ik regelmatig geconfronteerd met kinderen die door hun thuissituatie ook op andere domeinen minder aan de bak komen. Zo zijn ze minder actief in sport- en cultuurverenigingen, waardoor ze ook minder sociale vaardigheden ontwikkelen. Daarom ben ik een grote fan van de ‘Brede School’, een samenwerking tussen jeugd- , sport- en cultuurverenigingen in het kader van de voor- en naschoolse opvang. Op die manier kunnen we alle kinderen stimuleren om deel te nemen aan culturele en sportactiviteiten en raken ze geïnteresseerd om zich daar verder in te ontwikkelen. Het is bovendien gratis en staat open voor iedereen waardoor het ook heel laagdrempelig en niet stigmatiserend is.’

Een sterk sociaal beleid is overigens van levensbelang voor een hele grote groep gewone mensen. ‘Tussen 2005 en 2014 steeg de gemiddelde verkoopprijs voor een huis met 64 %. Bij appartementen was dat 43 %. ‘Dit betekent dat betaalbaar wonen meer dan ooit een prioriteit is’, vertelt Arlette. ‘Een woning in Herent mag immers geen privilege worden voor wie goed in de slappe was zit. Wij willen dat gewone gezinnen hier kunnen blijven wonen. We zullen daarom tegen 2020 een 200tal extra sociale woningen bouwen. Daarmee kunnen we de wachtlijsten al deels wegwerken.

Griet: ‘Het is wraakroepend dat bijvoorbeeld mensen met een doodnormale job als kinderbegeleider moeite hebben om hier te blijven wonen door de hoge prijzen. Ik word dan ook kwaad als ik de Staatssecretaris van armoedebestrijding hoor zeggen dat de aanpak van armoede geen financiële kwestie is. We merken elke dag dat mensen moeite hebben om deftig te leven doordat de huur van hun appartement een te groot stuk uit hun budget wegneemt.’ Arlette vult aan: ‘Zeker in Herent is dat een groot probleem. En daarvoor hoef je echt niet van een leefloon te leven! We pleiten er voor om de huurtussenkomsten te verhogen. Met ons gemeentebeleid proberen we zo het verschil te maken voor wie het financieel moeilijk heeft.’

Ben je benieuwd naar meer? De volledige ‘Visietekst Sociaal Beleid’ van sp.a Herent kan je hieronder lezen.