Minister De Block houdt de opening van een nieuw wijkgezondheidscentrum in Menen tegen.  Nochtans werd het dossier ingediend ruim voor het door de minister ingestelde moratorium.

Ondertussen stapelen de maatregelen die specifiek de zwakste patiënten raken zich op.  Inperking derdebetaler, verhoging remgeld specialist, sanctionering mondzorg, prijsverhogingen veel gebruikte medicijnen, verhogen MAF-plafonds,  blokkering wijkgezondheidscentra,...  De meest kwetsbare en minst weerbare patiënten betalen de hoogste prijs voor de besparingsdrift van Maggie De Block.