De fiscale ontvangsten blijven fors onder de verwachtingen. Alweer. Vorige maand vroegen we ons af of de regering opnieuw de kop in het zand zou steken(1). Vandaag kennen we het antwoord. Ja dus. De begrotingscontrole werd uitgesteld tot na het zomerreces alsof er niets aan de hand is. Terwijl alle alarmbellen afgaan, wordt er dus niet bijgestuurd. CD&V mag dan hard uithalen naar de minister van Financiën, maar ze keurde wel de begroting en alle fiscale luchtkastelen in die begroting goed. En intussen trekt de minister van Financiën een nieuw blik flauwe excuses open in plaats van zijn verantwoordelijkheid te nemen.

De begroting ontspoort en het achterblijven van de fiscale ontvangsten in 2016 zijn daar niet vreemd aan. Na 5 maanden liggen de ontvangsten al 532 miljoen euro lager dan vorig jaar. Dat blijkt uit de statistieken van de FOD Financiën(2). Nochtans rekent de regering voor heel 2016 op 3,2 miljard euro meer belastinginkomsten in vergelijking met vorig jaar(3). In procenten: na 5 maanden staat de teller op min 1,9%, terwijl de regering rekent op plus 3,1%.

In 2015 was na 5 maanden 38% van de totale jaarontvangst gerealiseerd. Indien dit jaar hetzelfde tempo aangehouden was(4), dan hadden de ontvangsten nu niet op min 532 miljoen euro gestaan maar op plus 1,8 miljard euro. Dat is dus grofweg 2,3 miljard euro tekort in vergelijking met de verwachtingen. Dat is zowat het budgettaire equivalent van drie keer de btw-verhoging op elektriciteit.

“Tot nu toe kwam voor elke begrotingscontrole een ‘onverwacht’ tekort aan het licht van vele honderden miljoenen (…) deze dynamiek zal zich blijven herhalen en de impact zal steeds verder toenemen”, schreven we bijna een jaar geleden(5). Het afgelopen jaar zien we dan ook driemaandelijks hetzelfde patroon terugkeren. De fiscale ontvangsten blijken tegen te vallen, CD&V verwijt de minister van Financiën zijn werk niet te doen, en diezelfde minister van Financiën tovert een excuus uit zijn mouw. Om uiteindelijk te eindigen met een begrotingscontrole waarbij alles gewoon bij het oude blijft.

Hoe lang houdt de NV België dit nog vol, wanneer ze opgezadeld zit met een minister van Financiën die faalt in zijn kerntaak. Door de belastingen niet te innen zoals afgesproken, zadelt Johan Van Overtveldt de regering op met een gigantisch probleem. Het ziet er niet naar uit dat hij dat zelf nog kan rechttrekken, maar uiteindelijk zal iemand hiervoor opdraaien.


[1] https://defeiten.s-p-a.be/article/fiscale-ontvangsten-van-kwaad-naar-erger/

[2] Totale fiscale ontvangsten voor correcties, op kasbasis

[3] Toelichting bij de aangepaste begroting.

[4] Ten aanzien van de jaardoelstelling na de begrotingscontrole van april 2016

[5] https://defeiten.s-p-a.be/article/begroting-op-los-zand-regering-belooft-belasting/