Twee berichten in de kranten van de voorbije dagen.Enerzijds lees ik dat Electrabel erin geslaagd is om 30,2 miljoen euro (ruim 1 miljard oude Belgische frank) aan belastingen te vermijden. Geld dus dat de Belgische staatskist niet ontvangt. Anderzijds gaat datzelfde Electrabel de volgende maanden de prijzen voor gas en electriciteit verhogen.Ik begrijp dit helemaal niet. Ben ik de enige die beide boodschappen onmogelijk aan elkaar gerijmd krijg? Ziet niemand anders in dat de gewone belastingbetaler - op die manier 2 keer verliest, 2 keer de rekening betaalt?

In onze intentieverklaring stellen Dirk en ik alvast een compleet andere koers voor.
Voor ons heeft elk gezin recht op een basispakket elektriciteit dat voldoende is om een zuinig gebruik volledig te dekken. Wij stellen een verdrievoudiging van het huidige basispakket voor. Dat moet voor een belangrijk deel gefinancieerd worden door Electrabel, dat de voorbije jaren heel wat teveel doorrekende aan haar consumenten.