Het schepencollege gaat de twee wegversmallingen in De Bleek – Heibloem fietsvriendelijker maken en bloembakken plaatsen om het te snel verkeer af te remmen. Dit is natuurlijk positief, maar maakt ook duidelijk dat er niet goed is nagedacht over de heraanleg van de straat.

Raadslid Gert Wouters: “Met de rioleringswerken werd de straat in 2016 heraangelegd en werden er twee wegversmallingen gecreëerd om het verkeer af te remmen. De versmallingen liggen echter zo ver uit elkaar dat ze totaal nutteloos zijn. Er is dus veel geld geïnvesteerd in een nieuwe weg waarvan het college nu toch moet toegeven dat deze die niet voldoet.

En het college heeft nog geflaterd. Aangezien de rioleringswerken uitliepen en Aquafin en de gemeente niet tevreden waren over de werken, werd de aannemer een vertragingsboete opgelegd van 73.643,71 euro. De aannemer stelde hierop dat vertraging was veroorzaakt door het te laat goedkeuren van de technische fiches van de gebruikte materialen, waardoor hij zelfs recht had op een schadevergoeding. Aquafin en de aannemer hebben nu een dading afgesloten waarin de boete wordt kwijtgescholden. En de gemeente, die dus geen verantwoordelijkheid draagt, betaalt de rekening.”