De besparingen die minister Maggie De Block (Open Vld) uitvoert in de gezondheidszorg zijn enorm. Maar liefst 902 miljoen euro is al weggehaald uit de gezondheidszorg. En dat heeft ook gevolgen voor de uitbreiding van wijkgezondheidscentra in Brussel. De opstart van een nieuw wijkgezondheidscentrum in Laken en de uitbreiding van twee andere centra in Schaarbeek wordt actief tegengehouden door het kabinet De Block.  

Een nieuw wijkgezondheidscentrum in Laken kan niet opstarten en twee bestaande wijkgezondheidscentra in Schaarbeek zien hun uitbreidingsmogelijkheden gekortwiekt. De Block had reeds een stop gezet op de erkenning van nieuwe wijkgezondheidscentra, maar zou de centra die voor oktober 2016 een aanvraag hadden ingediend toch nog laten opstarten.

Hannelore Goeman (sp.a): “De dossiers voldoen aan alle voorwaarden. Ze waren ingediend voor oktober 2016 en werden op een vergadering met het Riziv goedgekeurd. Maar deze beslissing werd na de vergadering éénzijdig en zonder verder overleg tenietgedaan door het kabinet van minister De Block.  De minister zorgt er zo voor dat de meest Brusselaars minder toegang krijgen tot hun broodnodige gezondheidszorg. In een stad er een tekort is aan huisartsen en waar één vijfde van de Brusselse bevolking doktersbezoeken moet uitstellen omwille van financiële redenen, is dit beschamend.”

De wijkgezondheidscentra bieden al tientallen jaren toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg aan iedereen die in de buurt van het centrum woont. De patiënt hoeft zelf niet te betalen voor consultaties of huisbezoeken, er moet geen remgeld betaald worden, dat wordt rechtstreeks geregeld met het ziekenfonds. Dit verlaagt de drempel om zorg te zoeken, zeker voor mensen voor wie die zorg omwille van financiële redenen moeilijk toegankelijk is.

Goeman: “De Block zoekt besparingen waar er geen zijn: deze patiënten hebben hoe dan ook medische zorgen nodig. Het risico op meer uitgaven door meer gespecialiseerde zorg en meer ziekenhuisopnames is reëel. Op termijn wordt dit dus een kost voor de hele samenleving. Ik hoop dat de minister alsnog kan worden overtuigd om niet op kap van de allerzwaksten te besparen, en dat deze beslissing snel wordt teruggedraaid”.