De bevriezing van erkenningen van wijkgezondheidscentra is een fel bekritiseerde maatregel die de ontwikkeling van deze laagdrempelige zorgvorm al ruim een jaar blokkeert. Nochtans leveren deze centra toegankelijke, nabije en betaalbare eerstelijnszorg. Tot die conclusie komt nu ook een studie van het Intermutualistisch Agentschap (IMA). Het rapport van de mutualiteiten bevestigt immers wat iedereen al wist. In plaats van een bevriezing op te leggen, moet de minister de methodiek van de wijkgezondheidscentra massaal en in heel het land uitrollen.

De studie van het Intermutualistisch Agentschap toont aan dat de centra kwalitatief hoogstaande zorg leveren, niet duurder zijn voor de ziekteverzekering en goedkoper voor de patiënt. Wijkgezondheidscentra worden bijzonder goed gefrequenteerd door de meest kwetsbare patiënten, en zijn zo een toonbeeld waar de ons omringende landen best jaloers op zijn. Maar toch voerde minister De Block (Open VLD) in oktober 2016 een erkenningsstop in. Wie een aanvraag had ingediend, moest een audit van de minister afwachten. Daarover is het tot op heden muisstil. Intussen wordt er niet geïnvesteerd in de uitbreiding van toegankelijke eerstelijnszorg. Over het succes van de wijkgezondheidscentra is er nochtans een brede consensus.

Nog langer wachten op de audit heeft geen zin. Het wordt tijd dat minister De Block de wijkgezondheidscentra niet langer ziet als een niche in de zorgsector. Het is een laagdrempelig, innovatief én efficiënt zorgmodel dat we maximaal moeten uitrollen. De minister dient dus te stoppen met dossiers voor nieuwe centra te block-eren. Ze moet daarentegen extra middelen voorzien zodat de initiatieven die on hold staan snel kunnen opstarten. Er is al te veel tijd verloren!